SAP HANA Migration – ABAP Cockpit Code Inspector בדיקת תוכניות ABAP

7 במרץ 2017

בדיקת תוכנית ABAP במיוחד לפי הגירה ל- SAP HANA.

בפוסט הזה אדבר על בדיקת תוכניות ABAP אשר נכתבות על ידי המתכנתים/מפתחים בארגון.
הפוסט מתאים לבדיקות שיש לבצע בכל זמן, אך לדעתי חובה לבצע אותם לפני המעבר ל- SAP HANA שכן אז אפשר להציף את הבעיות גם במעבר הגרסה. (חשוב שאנשי הבייסיס ישדרגו את הרכיב ST-PI)

ABAP TEST Cockpit

לאחר כתיבת תוכנית ABAP. (דוגמא לתוכנית פעילה באחת החברות הגדולות בארץ) : ZFIFORMS

כאן דרך טרנזקציה SE38 אך ניתן כמובן להפעיל גם דרך SE80
נבחר בתפריט:

יפתח לנו חלון בו שם התוכנית ובטב השני ניתן לבחור איזה סוג בדיקה אנו רוצים לבצע. (אפשר לערוך ולשנות את סוג הבדיקות בטרנזקצית SCI) אני בחרתי כרגע ברירת מחדל.

לאחר הריצה נקבל דוח עם כל ההערות ושגיאות.

לחיצה על הודעה תציג לנו פירוט מורחב של הבעיה ודרכי פיתרון.

לחיצה על שם התוכנית תציג לנו את התוכנית בדיוק במקום "הבעייתי"

במקרה שלנו לחצתי על השורה הראשונה וההודעה על ביצוע Select לא לפי סדר האינדקס.

אחרי סיום שלב הבדיקה הראשון ניתן ואף רצוי להמשיך לשלב שני.

Code Inspector

נחזור למסך הראשי של SE38 ונבחר הפעם באופציה Code Inspector

נקבל מסך עם פירוט הבעיות/שיפורים דרושים, שם נוכל לפתוח את העץ ולקבל פירוט נוסף.
במסך זה ניתן לראות את חומרת הבעיה המחולקת לשלושה סוגים.

מפתחים ב-ABAP – כדי לדעת על ההבדלים בין שיטת השורות לשיטת העמודות ב- SAP HANA (וגם במסדי נתונים אחרים). על כך בפוסט הזה

 

 שחם לוי – Shacham Levi – ארכיטקט, מיישם ויועץ בכיר בחברת IBM.
Senior SAP Basis consultant.  מומחה בסיסי נתונים: SQL Server, DB2, ORACLE, SAP HANA.  התקנות, שדרוגים, T-SQL, ניטור ושיפור ביצועים. Performance Tuning , Query Optimization (תשתיתי ואפליקטיבי) מתכנת בכיר :  C#, WPF, .NET, ABAP, JAVA, Android . נותן שירות למגוון רחב של ארגונים.

 

 

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email