עדכון ערכת נושא ושפת הבלוג

על מנת לעדכן את ערכת נושא בחר ב Themes תחת תפריט Appearance. 

theme_1

בחר תבנית מתאימה בהתאם לשפת הבלוג:

theme_2

בחר בתפריט Settings – > General ובתחתית העמוד בחר את שפת האתר:

theme_4

לחץ על Save Changes.