אז מה היה לנו שם? (Hebrew)

Thursday, September 17, 2009

היום, לכבוד הרמת כוסית לראש השנה התוודעתי לכשרון מיוחד של אחד העובדים באגף. אז הנה לפניכם המקאמה של גידי על השנה שהייתה וגם כמה איחולים לשנה החדשה.   ראש השנה ממש בפתח בואו, ביחד נבחן את השטח מאז פסח מה קרה? ננסה לבדוק כל מאורע ראשית התחלפה לנו ממשלה ולה, יש אג'נדה משלה קצת להקפיא אך לפני זה לבנות להשקיע בחינוך – אבל פחות, לקבוע שיא במספר השרים במקום אלו שחוטאים ונעצרים (והצ'ופרים להם נשמרים). לטוס לרוסיה בטיסה חשאית שעליה כותבים בכותרת ראשית ומה יצא מזה מעשית? העולם על ארצנו מביט במגדלת ומחרים דברים שבשטחים מגדלת כועס על כל הרוג "תמים"...
tags:
one comment

TweeterTags – What Are We All About?

Thursday, February 5, 2009

TweeterTags is a Twitter application, currently in public beta, which aims to add to the existing functionality of Twitter by allowing users to tag themselves, and find others according to similar tags. Tweeter Tags makes it easy to declare your interests and find new, like-minded friends. Have a question you need answering? Find relevant people on Twitter to ask.   TweeterTags works in two ways. Firstly, it allows you to tag yourself according to your own interests, skills or topics; Secondly, it utilizes information via the Twitter API to show you what tags...
no comments

Where did that PowerShell come from?

Monday, December 22, 2008

  Today, while working on my laptop (Vista), I accidentally pressed a key combination (Windows logo key+1) that caused PowerShell to fire! What gives? I don't recall configuring keyboard shortcuts for any of my applications. I checked all of PowerShell's shortcuts and found that none is configured to use keyboard shortcuts. I checked for that keystroke on my desktop computer (XP) and it didn't work. OK, there must be an application to list all registered keyboard shortcuts, so I googled for one. At first glance, I didn't find any. Then I made a second search for a...
tags:
one comment