נוהל שחזור תיבה Exchange 2007

7 בינואר 2008

אין תגובות

 הנוהל מתאר את תהליך שחזור מידע שנמחק למקומו המקורי או אל תיבה אחרת.


שם השרת שבו נשתמש בדוגמאות הינו BAR01.


שמו לב בסיום כל פעולת שחזור עלינו למחוק את ה-Recovery Storage Group שיצרנו וליצור אותה מחדש בתהליך השחזור הבא. 1. בדוק באיזה Store נמצאת התיבה שעלינו לשחזר

 2. פתח את ממשק ה-Power Shell

 3. הקש את הפקודה: get-storagegroup

 4. בדוק האם קיימת Recovery Storage Group (ניתן לראות את הפרמטר True תחת Recovery).

clip_image002[4] 1. במידה וקיימת Recovery Storage Group בצע את הפעולות הבאות:

  1. הקש את הפקודה get-mailboxdatabase –status |format-table name,storagegroup,mounted.

clip_image004[4]
  1. בדוק מה הוא שם ה-Store שקיים תחת ה-RSG, בדוגמה ניתן לראות את ה-store ששמו User1 שנמצא תחת ה-RSG ששמה RecoverySG שאותה מצאנו בסעיף 3.

  2. וודא כי ה-Store לא נמצא במצב Mount (לפי עמודת Mounted), במידה וכן הקש את הפקודה:
   dismount-database -identity <Server_Name>\<RSG_Name>\<Database_Name>
   בדוגמה שלנו: dismount-database –identity Bar01\RecoverySG\User1.

  3. על מנת למחוק את ה-Store הקש את הפקודה:
   remove-mailboxdatabase -identity <Server_Name>\<RSG_Name>\<Database_Name>
   בדוגמה שלנו: remove-mailboxdatabase –identity Bar01\RecoverySG\User1.

  4. על מנת למחוק את ה-RSG הקש את הפקודה:
   remove-storagegroup -identity <RSG_Name>
   בדוגמה שלנו: remove-storagegroup -identity RecoverySG

  5. מומלץ למחוק את קבצי ה-DB של ה-RSG.

 1. צור RSG חדש, הקש את הפקודה:
  new-storagegroup -Server <Sever_Name> -LogFolderPath <path_to_Logfiles> -Name <RSG_Name> -SystemFolderPath <Database_Path> -Recovery
  בדוגמה שלנו: new-storagegroup -Server bar01 -LogFolderPath E:\Recovery -name RecoverySG -SystemFolder E:\Recovery –Recovery

 2. צור Store חדש תחת ה-RSG שזה עתה יצרנו, הקש את הפקודה
  new-mailboxdatabase -mailboxdatabasetorecover <Database_Name> -storagegroup <Server_Name>\<RSG_Name> -EDBFilePath <Database_Path>
  בדוגמה שלנו:
  new-mailboxdatabase -mailboxdatabasetorecover user1 -storagegroup bar01\RecoverySG -edbfilepath E:\Recovery\user1.edb

 3. אפשר כתיבה על ה-Store שזה עתה יצרנו ע"י הפקודה:
  set-mailboxdatabase -identity <Server_Name>\<RSG_Name>\<Database_Name> -AllowFileRestore $True
  בדוגמה שלנו:
  set-mailboxdatabase -identity bar01\recoverysg\user1 -AllowFileRestore $rue

 4. אפשר שחזור אל ה-Store המקורי שבו נמצאת התיבה, הקשת את הפקודה:
  set-mailboxdatabase -identity <Server_Name>\<Destination_StorageGroup_Name>\<Destination_Database_Name> -AllowFileRestore $True
  בדוגמה שלנו:
  set-mailboxdatabase -identity 'bar01\User1 SG\user1' -AllowFileRestore $true

 5. שחזר את המידע אל תוך ה-RSG:

  1. הפעל את תוכנת NTBackup

  2. עבור אל Restore and Manage Media

  3. בחר בגיבוי מהיום המתאים ובחר ב-SG שברצונך לשחזר

clip_image006[4]
  1. לחץ על Start Restore

  2. בחלון שנפתח שים לב כי שם השרת שמופיע הוא השם הנכון

  3. רשום תחת Temporary location for log and patch file את המיקום C:\Temp

  4. סמן את 2 האפשרויות כפי שמופיע בצילום המסך ולחת על OK:
   clip_image008[4]  1. תהליך השחזור יתחיל, חכה עד שהשחזור יסתיים וסגור את כל החלונות.


 1. חזור אל ממשק ה-Power Shell.

 2. בצע Mount ל-Store שזה עתה שחזרנו, הקש את הפקודה:
  mount-database -identity <Server_Name>\<RSG_Name>\<Database_Name>
  בדוגמה שלנו: mount-database -identity BAR01\RecoverySG\User1

 3. כעת ניתן לשחזר את התיבה, ישנם 2 שיטות לשחזור המידע שנמחק מהתיבה

  1. Merge – שחזור הפריטים שנמחקו אל מיקומם המקורי בתיבה.

שחזור מהסוג הנ"ל ישחזר את כלל הפריטים שנמחקו מהתיבה ושהיו קיימים בה בזמן הגיבוי. התהליך ישחזר את הפריטים אל מיקומם המקורי בתיבת המשתמש.


על מנת לבצע את השחזור הקש את הפקודה:
restore-mailbox -identity <User_name> -rsgdatabase <Server_Name>\<RSG_Name>\<Database_Name>
לדוגמה אם נרצה לשחזר את הפרטים שנמחקו למשתמש Johan Smith:
Restore-Mailbox –Identity ‘Johan Smith’ –RSGDatabase Bar01\RecoverySG\User1.
  1. Copy – שחזור כלל הפריטים מהתיבה לתיקיה בצד.

שחזור מהסוג הנ"ל ישחזר את כלל הפריטים שהיו בתיבה בזמן הגיבוי אל תיקיה בתיבה מסויימת.


על מנת לבצע את השחזור הקש את הפקודה:
restore-mailbox –RSGMailbox <User_Name> -RSGDatabase <Server_Name>\<RSG_Name>\<Database_Name> -id <Restore_to_User_Name> -Target Folde <Mailbox_Folder>
לדוגמה אם נרצה לשחזר את תוכן התיבה שלJohan Smith לתיבה של Allison Brown בתיקיה Jsmith Email:
Restore-Mailbox -RSGMailbox 'John Smith' -RSGDatabase 'Bar01\RecoverySG\User1' -id 'Allison Brown' -TargetFolder 'JSmith Email'


אם נרצה לשחזר את כלל הפריטים בין התאריכים 02.02.05 עד 02.05.05 מהתיבה של Johan Smith אל התיבה של Allison Brown בתיקיה Jsmith Email:


Restore-Mailbox -RSGMailbox 'John Smith' -RSGDatabase 'Bar01\RecoverySG\User1' -id 'Allison Brown' -TargetFolder 'JSmith Email' -StartDate '02/02/05' –EndDate '02/05/05' 1. מחק את ה-RSG ואת ה-Store שיצרת ע"פ ההוראות בסעיף 5

הוסף תגובה
facebook linkedin twitter email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *