How to change ASP.NET MVC 2 default folder structure in Visual studio 2010 Beta 2

יום שבת, ינואר 30, 2010

החלטנו בצוות לכתוב את המערכת החדשה ב MVC 2 (נשבר כבר מזמן מ web Forms).מבנה הספריות הדיפולטי לא מתאים לנו - לוגית האפליקציה שלנו מחולקת לשני תחומים עיקריים, לכן רצינו פיצול של הקוד, בעיקר מטעמי תחזוקה.ב web Forms היינו יוצרים שתי ספריות ומתחת לכל ספריה היו נמצאים הקבצים הרלוונטים אליה.ב MVC 2 התווסף הפיצ'ר Areas, או יותר נכון single-project area (בגרסא הסופית של MVC 2 לא ישוחרר הפיצ'ר של פיזור areas בפרוייקטים שונים, אבל מי צריך את זה בכלל)-      הכוונה - הוספת ספריה בשם Areas ב root של הפרוייקט,                 ומתחתיה יש ספריה לכל area - בעצם ספריה...