RegisterArrayDeclaration unexpected behavior

22 בספטמבר 2008

למי שלא מכיר עדיין ClientScript.RegisterArrayDeclaration מיועדת להוספת מערך javascript אל הדף + ערך.זו פונקציה נחמדה שבודקת אם המערך כבר קיים על הדף, ואם כן, רק מוסיפה את הערך.אני משתמש בה בעיקר ב custom controls. תוך כדי פיתוח של control, עלתה הדרישה לעיתים לאתחל את המערך ללא איברים, כדי שיאותחל לאחר מכן ע"י javascript (על הסיבה לכך בהזדמנות אחרת), זו לא היתה בעיה כל אחת מהשורות הבאות תייצר את המערך SomeJSarr ריק על הדף: this.Page.ClientScript.RegisterArrayDeclaration("SomeJSarr", null);this.Page.ClientScript.RegisterArrayDeclaration("SomeJSarr", ""); הבעיה/התנהגות מרגיזה מתרחשת כשרוצים לטעום משני העולמות:control אחד שרק יאתחל את המערך, ו control אחר שיבצע רישום לערך,נשמע טריויאלי לא? משהו שמקביל ...
תגיות: ,
אין תגובות

Quick VS 2008 Tip: IntelliSense for in-house JavaScript files

2 בספטמבר 2008

כשיצא Visual Studio 2008 אחד מהפיצ'רים שדיברו עליהם היה IntelliSense ל javascript.לא ממש בדקתי את הסיפור כיוון שהבנתי שזה מאופשר עבור האובייקטים שבאים עם השפה ועבור ספרית  ה client של Ajax.Net. בעקבות הפוסט של אוהד בנושא Intellisense for jQuery ודברים טובים אחרים ששמעתי על הספריה, התחלתי לשחק קצת ב jQuery.עניין ה IntelliSense נראה די מדליק ומה שמאפשר אותו זו שורה קטנה בראש קובץ JS שמשמשת reference לקובץ אחר: /// <reference path="Scripts/SomeInHouseCommon.js" /> הוספת השורה לעיל בקובץ JS מסויים תיתן לכם IntelliSense לכל הפונקציות/אובייקטים שנמצאים ב SomeInHouseCommon.js ניתן להוסיף הפניות מכל מיני סוגים ופירוט מלא אפשר למצוא ב MSDNאני מניח...
אין תגובות