שותפות ירוקה

יום ראשון, אוגוסט 30, 2009

שותפות ירוקה ומשהו קצת שונה הפעם... ברוח ה"ירוקים"... במיקרוסופט, אנחנו מחוייבים לחדשנות מתמדת שתעזור לאנשים וארגונים ברחבי העולם לתרום לאיכות הסביבה. המטרה שלנו - להפחית את האימפקט של תהליך הייצור, התפעול והמוצרים ולהוביל באספקט של אחריות סביבתית. ישנם מספר תחומים עיקריים שבהם אנו פועלים למען הגנה על המשאבים הטבעיים: שימור ומיחזור – כאשר הדבר אפשרי, מיקרוסופט משמרת משאבים טבעיים ע"י שימוש בחומרים ממוחזרים, שימוש יעיל באנרגיה והשתתפות בתכניות מיחזור למוצרי מיקרוסופט בסוף מחזור חייהם. צמצום בכמות הפסולת...