jQuery בקצרה + Intellisense for jQuery

16 במאי 2008

jQuery היא Framework (אף אחד עוד לא המציא לזה מילה בעברית?) שכתובה ב - JavaScript ונועדה להקל על העבודה בצד לקוח, בייחוד בעבודה מול DOM. היא מאפשרת לקצר תהליכים (ובעיקר לקצר קוד), ולגשת ל - DOM בקלות מדהימה, ושורת הקוד מדף הבית שלהם ממחישה את היופי שבה: $("p.surprise").addClass("ohmy").show("slow"); (ואם עוד לא נכנסתם לדף הבית שלהם, אז כנסו והריצו את השורה הזו). Intellisense? Lance Fisher יצר תוספת שמאפשרת Intellisense ל - jQuery ב - Visual Studio: Intellisense for jQuery in Visual Studio 2008
תגיות: , , , ,
4 תגובות

עיצוב באמצעות CSS – מבוא – Box Model

8 במאי 2008

בפוסט קודם הסברתי על עיצוב אתרים באמצעות CSS (בניגוד לעיצוב באמצעות טבלאות, ובאמצעות תגיות ומאפייני HTML). מה במדריך זה? בסדרת פוסטים קרובה (שזהו הפוסט הראשון מבינהם), אסביר איך לעצב אתר באמצעות CSS ואיך לשלב את הרעיון של עיצוב באמצעות CSS עם ה - Framework של ASP.NET (כמו Themes, Skins, עיצוב פקדים בעזרת CSS ועוד). מה לא יהיה במדריך זה? חשוב לי להבהיר דבר אחד - אני לא מתכוון להסביר את הבסיס של CSS. איך לשלב CSS בדף, מה זה selector, איך להגדיר צבעים, הירראכיות...
תגיות: , ,
5 תגובות