DAAB – Data Access Application Block – חלק א'

23 באוקטובר 2006

מאמר זה יסקור בקצרה את Data Access Application Block (או בקצרה DAAB), מדוע יש צורך בכלי כזה, וכיצד להתחיל לעבוד איתו. קצת על ה - DAAB ולמה צריך אותו ה - DAAB הוא אובייקט עם מספר מתודות סטטיות שפותח ע"י מיקרוסופט ע"מ לשפר את הגישה והקוד שנדרש ע"מ לגשת למסדי נתונים באפליקציה. כשרוצים לגשת למסד נתונים דרך אפליקציה (דוט נטית במקרה שלנו), יש צורך לכתוב מספר שורות קוד ולעבור מספר שלבים: ליצור Connection למסד הנתונים ולפתוח אותו. ליצור אובייקטים שמטפלים בנתונים, ולמלאות אותם מהמסד. להשתמש באובייקטים ולסגור את החיבור בהתאם לסוג האובייקט שמטפל בהם (Connected כמו DataReader, או Disconnected כמו DataSet) לצורך העניין, הנה המחשה...
תגובה אחת