כיצד אוכל להתחבר לשירות ה- Exchange Online באמצעות PowerShell?

30 באוקטובר 2014

no comments

הקדמה

מאמר זה מסביר כיצד ניתן לבצע חיבור מרוחק לשירות ה- Exchange Online, אשר הינו חלק מ- Office 365 לטובת ניהול ושליטה על שירותי הדואר בענן של מיקרוסופט באמצעות Windows PowerShell.

דרישות מינימום

על-מנת להתחבר לשירות ה- Exchange Online עלייך לוודא כי הינך עובד עם הרכיבים הבאים לפחות:

1. מערכת הפעלה Windows 7 Service Pack (SP) 1 / Windows Server 2008 R2 SP1 ומעלה

2. רכיב .NET Framework 4.5 או .NET Framework 4.5.1 מותקן (מידע נוסף בקישור הבא)

3. רכיב Windows Management Framework בגרסא 3.0 או 4.0

חיבור ל- Exchange Online

על-מנת לבצע חיבור ל- Exchange Online פתח את Windows PowerShell ופעל לפי הצעדים הבאים, כל צעד מתאר פקודה שבסופה יש ללחוץ על לחצן ה- Enter במקלדת:

1. הקלד את הפקודה הבאה:

$UserCredential = Get-Credential

clip_image002

2. לאחר מכן, הזן את ה- Credentials של חשבון ה- Administrator בחשבון ה- Office 365 / Exchange Online שברשותך.

clip_image003

3. הקלד את הפקודה הבאה:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

4. נקליד את הפקודה הבאה לסיום:

Import-PSSession $Session

5. זהו זה! כעת אנחנו מחוברים אל Exchange Online ונוכל להריץ פקודות כדוגמת Get-Mailbox.

clip_image005

clip_image007

ניתוק מ- Exchange Online

על-מנת לנתק את ה- Session בצורה מסודרת, יש להקליד את הפקודה הבאה ב- Windows PowerShell בתום העבודה:

Remove-PSSession $Session

טיפול בבעיות ידועות

לעיתים לא נצליח להתחבר ממספר סיבות ל- Tenant / Exchange Online:

1. פרטי חשבון (שם משתמש\סיסמא) לא נכונים או העדר הרשאות מתאימות.

2. ב- Firewall הארגוני פורט 80 TCP אינו פתוח לשרת\תחנה המפעילה את החיבור.

3. מתקבלת הודעת שגיאה בסגנון הבא – Files cannot be loaded because the running of scripts is disabled on this system.

clip_image009

במקרה הנ"ל יש להריץ את הפקודה Set-ExecutionPolicy RemoteSigned מ- Windows PowerShell (הפועל עם הרשאות Run as administrator).

clip_image011

Add comment
facebook linkedin twitter email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*