יכולת ה- Virtual Machine Enhanced Session Mode ב- Windows Server 2012 R2 Hyper-V

4 באוקטובר 2013

אחד החידושים המלהיבים ואלו שהופכים את Windows Server 2012 R2 Hyper-V לשיפור משמעותי בעיניי בתחום הוירטואליזציה המיקרוסופטית הוא Virtual Machine Enhanced Session Mode.

באמצעות תכונה חדשה זו ניתן לחבר (ביצוע Redirection) ל- Virtual Machine Console ב- Hyper-V משאבים מקומיים כמו התקני USB, אודיו, מדפסות, כוננים מקומיים ורשתיים, כרטיסים חכמים, הגדרות תצוגה והתקני 'חבר והפעל' הנתמכים בתצורת Enhanced Session Mode.

מה שנחמד ומלהיב בתכונה זו, שכל תהליך ה- Redirection לא מתבצע ברמת ה- RDP (ר"ת של Remote Desktop Protocol) המוכר לנו דרך הרשת, אלא דרך ה- Virtual Machine Bus (VMBus).

כך למעשה מתבצע החיבור ב- Remote Desktop/Console למכונה דרך VMBus ואין חובה בחיבור רשתי למכונה הוירטואלית (המצב הזה יכול להיות יעיל לדוג' בעת העתקת מידע מכונן USB נשלף למכונה וירטואלית ולהיפך).

נכון לכתיבת שורות אלו, המערכות היחידות הנתמכות ברמת Host ו- Guest לשימוש ביכולת זו הם Windows Server 2012 R2 ו- Windows 8.1.

 

הפעלת Virtual Machine Enhanced Session Mode

על-מנת להפעיל את יכולת זו, פעל לפי הצעדים הבאים:

 1. פתח את Hyper-V Manager.
 2. בחר את ה- Host שברצונך להפעיל עליו יכולת זו, ובחר ב- Hyper-V Settings.
 3. לחץ על אפשרות ה- Enhanced Session Mode Policy ברמת ה- Server.
 4. סמן ב- V את האפשרות Allow enhanced session mode.

   


   

 5. לחץ על אפשרות ה- Enhanced Session Mode ברמת ה- User.
 6. סמן ב- V את האפשרות Use enhanced session mode.

   


   

 7. לחץ על Apply ולאחר מכן על OK.

 

כעת, כאשר נבצע Connect למכונה וירטואלית דרך ה- Hyper-V Manager Console נוכל לשלוט ברזולוזציה המוצעת לנו, לחבר משאבים מקומיים כמו כונני USB, מדפסות, Smart Cards ולמשוך הגדרות אודיו לתוך המכונה הוירטואלית.

 


 

Add comment
facebook linkedin twitter email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*