אובייקט ה- Windows Virtual Machine ב- Active Directory

29 בספטמבר 2012

tags:
no comments

אחת מן האפשרויות החדשות שנוספו ב- Windows Server Active Directory Domain Services (AD DS) היא ה- Windows Virtual Machine Service Connection Point (SCP).

במידה ונפתח את ה- ADSIEdit, ונפתח את ה- Domain Naming Context וננווט אל המכונה הוירטואלית, נוכל לראות כי בתוכה יהיה מצוי SCP של Windows Virtual Machine.

 


 


ה- SCP של Windows Virtual Machine מאפשרת לנו להבדיל בקלות בין מחשבים\שרתים פיזיים לבין מחשבים\שרתים וירטואליים הפועלים על-גבי מערכות Hyper-V, וזאת על-ידי יצירת SCP תחת ה- Computer Object ב- AD המציין כי מדובר במכונה וירטואלית.

 


 

חשוב לציין כי ה- SCP של Windows Virtual Machine מיועד אך ורק למערכות Hyper-V, ולא יפעל על-גבי מכונות וירטואליות הפועלות על-גבי תשתיות וירטואליזציה אחרות כדוגמת VMware/Quest/Citrix/KVM וכיוצא בזה.

 

נוכל לתשאל באמצעות Windows PowerShell את כלל המכונות הוירטואליות הפועלות על-גבי Hyper-V החברות ב- Domain באמצעות הפקודה הבאה (חשוב לציין כי יש לטעון את ה- Active Directory Module ל- PowerShell, לחלופין PowerShell תטען מודל זה לבד עם השלמת פקודת ה- Get-ADObject):

Get-ADObject –LDAPFilter "(&(objectClass=serviceConnectionPoint)(CN=Windows Virtual Machine))"


 

תשאול זה יכול לסייע לנו בשליפת המכונות הוירטואליות והחלת שינויים על-גביהן בלבד, כדוגמת הפצת תוכנה\עדכוני מערכת\הגדרת GPO וכו'.

Add comment
facebook linkedin twitter email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*