אובייקט ה- Windows Virtual Machine ב- Active Directory

29 בספטמבר 2012

אחת מן האפשרויות החדשות שנוספו ב- Windows Server Active Directory Domain Services (AD DS) היא ה- Windows Virtual Machine Service Connection Point (SCP). במידה ונפתח את ה- ADSIEdit, ונפתח את ה- Domain Naming Context וננווט אל המכונה הוירטואלית, נוכל לראות כי בתוכה יהיה מצוי SCP של Windows Virtual Machine.     ה- SCP של Windows Virtual Machine מאפשרת לנו להבדיל בקלות בין מחשבים\שרתים פיזיים לבין מחשבים\שרתים וירטואליים הפועלים על-גבי מערכות Hyper-V, וזאת על-ידי יצירת SCP תחת ה- Computer Object ב- AD המציין כי מדובר במכונה וירטואלית.    חשוב לציין כי ה- SCP של Windows Virtual Machine מיועד אך ורק למערכות Hyper-V, ולא יפעל על-גבי מכונות...
tags:
no comments

כיצד אוכל להפעיל ולהשתמש ב- Active Directory Recycle Bin בסביבת Windows Server 2012?

הערה: מאמר זה פורסם במקור באתר שלי – www.ben-shushan.net, תחת הקישור הבא. ניתן לקרוא עוד מאמרים בנושאי Windows 8 & Server 2012 בקטגוריה הבאה.  הקדמה תכונת ה- Active Directory Recycle Bin הוצגה לראשונה ב- Windows Server 2008 R2 ואפשרה באמצעות פקודות PowerShell או כלים גרפיים צד ג' לבצע שחזור של אובייקטים שנמחקו מ- Active Directory בקלות, ב- Windows Server 2012 מיקרוסופט מספקת כלי גרפי מובנה במערכת ההפעלה. מאמר זה מסביר כיצד להפעיל את היכולת, ולעשות שימוש בכלי הגרפי לצורכי שחזור אובייקטים בקלות. מידע נוסף אודות Active Directory Recycle Bin ואופן פעולת תכונה זו ניתן למצוא במאמר הבא שכתבתי בנושא.  הפעלת תכונת...

תהליך התקנת Windows PowerShell Web Access על-גבי Windows Server 2012

הערה: מאמר זה פורסם במקור באתר שלי – www.ben-shushan.net, תחת הקישור הבא. ניתן לקרוא עוד מאמרים בנושאי Windows 8 & Server 2012 בקטגוריה הבאה.  מסמך זה מציג את היכולת החדשה של Windows PowerShell Web Access ב- Windows Server 2012 ומסביר כיצד להתקין את יכולת זו במערכת Windows Server 2012.  יכולת ה- Windows PowerShell Web Access היא יכולת חדשה ב- Windows Server 2012 המאפשרת לנו באמצעות IIS Web Application לגשת מדפדפן ל- Windows PowerShell Console. יכולת זו מאפשרת לנו עבודה מכל מקום על כל שרת, תוך כדי הקמת שרת PowerShell Web Access שיתפקד כ- Gateway, ממנו נוכל לבצע חיבור ל- Windows PowerShell...

תהליך התקנת Windows Server 2012 – צעד-אחר-צעד

הערה: מאמר זה פורסם במקור באתר שלי – www.ben-shushan.net, תחת הקישור הבא. ניתן לקרוא עוד מאמרים בנושאי Windows 8 & Server 2012 בקטגוריה הבאה.  מאמר זה מספק הסבר מפורט אודות תהליך ההתקנה של Windows Server 2012 צעד-אחר-צעד.  דרישות קדם התקנה טרם תתקין את Windows Server 2012 על גבי השרת שלך מומלץ לשים לב לנקודות הבאות:  האם החומרה שברשותך עדכנית דיה? – במידה והינך מתקין את Windows על-גבי שרת מותג, מומלץ להריץ עדכוני קושחה (Firmware) רלוונטיים לדגם השרת, מרבית יצרני החומרה דוגמת HP, DELL ו- IBM מאפשרים להורדה תקליטורים שהינם ברי-אתחול (Bootable) אשר ניתן להכניס לכונן התקליטורים של השרת ולעדכן אוטומטית את חומרת השרת.  האם...

כלי ה- Active Directory Replication Status

1 בספטמבר 2012

כלי ה- ADREPLSTATUS הינו כלי מבוסס ממשק גראפי (GUI) אשר מקל על מנהל הרשת לצפות, לאבחן ולפתור תקלות הקשורות ל- Active Directory Replication. ה- ADREPLSTATUS מכיל יכולות רבות וביניהן ניתן למנות את:  יכולת לביצוע איתור אוטומטי של כל ה- Domain Controllers וה- Domains ב- Forest. אפשרות סינון להצגת שגיאות בלבד (Errors Only), אפשרות זו מיועדת לסינון כלל ההודעות ולהתמקד אך ורק ב- DC(s) אשר מדווח(ים) על שגיאות בתהליך הרפליקציה. חיבור ל- Microsoft TechNet המאפשר יכולת לחפש אחר שגיאות שכיחות ב- Microsoft TechNet ולהציג עצות והצעות לפתרון על-בסיס קישורים למאמרים ב- TechNet.  כלי ה- ADREPLSTATUS יכול לפעול על-גבי מערכות ההפעלה השכיחות, החל מ- Windows XP...