מדוע דיסק קשיח בנפח מסוים מוצג במערכת ההפעלה שלי בנפח קטן יותר משמעותית מהנפח שהדיסק אמור להכיל?

27 בדצמבר 2008

הקדמה מסמך זה מספק מידע בסיסי אודות האופן בו יצרניות דיסקים קשיחים מציגות את נפח הדיסק מעיניהן כיצרניות, ומדוע אנו, המשתמשים אשר רוכשים דיסקים קשיחים רואים את הנפח ב"אופן" ובגודל שונה.  הגודל בעולם המשתמש ובעולם היצרן יצרניות דיסקים קשיחים גדולות כמו Western Digital, Seagate וחברות דומות מחשבות גודל של דיסקים קשיחים בצורה שונה מהצורה המקובלת ע"י המשתמשים, כלומר אם עבורך, כמשתמש, קילו בייט אחד (KB) שווה ל- 1024 בתים (1024Bytes); עבור יצרן הדיסק הקשיח שלך ההתייחסות לקילו בייט אחד שוות ערך ל- 1000 בתים.  תוצאה זו נובעת מכך כי יצרניות דיסקים קשיחים מתייחסות למינוחים אלו על כפולות של אלף, בדומה למשקל (גרם, קילו,...
3 comments

שימוש בתקליטורי יצרן ציוד מקורי (OEM) להתקנת שרתים ותחנות עבודה

מסמך זה מכיל מידע אודות תקליטורי השחזור ותקליטורי ההתקנה הייעודים המגיעים עם ציוד יצרן מקורי (OEM) מקונצרן דוגמת HP, IBM, DELL וכדומה.  למה להשתמש בתקליטורים המקוריים? לרוב, מחשבי ושרתי מותג מגיעים עם ערכה של תקליטורים מקוריים המיועדים להתקנה הראשונית, מומלץ לעשות שימוש בערכה מאשר להתקין ידנית את מערכת ההפעלה ממספר סיבות, כאשר העיקרית היא הפשטות של ההתקנה והכיול הראשוני של השרת, באמצעות תקליטורים אלו ניתן לקבוע בקלות הגדרות בסיסיות בלבד, ואת השאר תוכנית ההתקנה מבצעת עבורך דוגמת התקנת "דרייברים" (Drivers), טלאים (Patches) מיוחדים ועדכוני קושחה (Firmware), הגדרות מערכי RAID ע"ג בקר ה- Storage של התחנה\שרת, וכדומה.  ערכות התקנה ככלל, לשרתי מותג ותחנות עבודה...