Troubleshooting Boot and Startup – Part I – Hebrew

10 במאי 2008

הקדמה אם קיבלתם הודעת שגיאה בעת תהליך ה- Boot, או שמא, בתהליך ה- Logon לתחנה או לאחר ביצוע ה- Logon חשתם בבעיה מסוימת, ב"תקיעות" (Hangs), או בבעיות נוספות המתרחשות בעת ה- Boot ו\או ה- Startup, מאמר זה יספק לכם מידע אודות תהליכים אלו וכיצד ניתן לאבחן תקלות במקרים אלו. מרבית התקלות בתהליכים אלו (תהליך ה- Boot וה- Startup), מתרחשות עקב הגורמים הבאים בד"כ: 1. אפליקציות ו"דרייברים" של יצרן צד ג' – ייתכן ויצרן צד ג' לא התאים את ה"דרייבר" או האפליקציה שלו בצורה מלאה ל- Windows. 2. קבצי מערכת מושחתים או פגומים – עקב באגים...