Cursors are the Devil

22/04/2013

צח פניגשטיין יועץ SQL בכיר, בעל 10 שנות ניסיון בתחום התוכנה, ר"צ DBA בפרוייקט ממשלתי מטעם נאיה טכנולוגיות בשנת 1998 אדם סנדלר כיכב בסרט "נער המים". אומנם לא מדובר ביצירת מופת קולנועית, אך בהחלט מתחבאות בו כמה פנינים. אחת מהדמויות הבולטות בסרט היא מאמא, אימו של הגיבור. דרומית כפרית ובורה, שמגוננת על ילדה העדין עד מחנק. למה אני מספר לכם על זה? ...

המרות לא-מפורשות, אינדקסים ומה שבינהם

14/04/2013

שרון רימר DBA בפרוייקט ממשלתי מטעם נאיה טכנולוגיות. SQL Server 2012 מכיל חידושים רבים. רבות נכתב על הפונקציות והיכולות החדשות שנוספו למוצר, אך תחום אחד בקושי הוזכר - שיפורים בהצגת תוכניות הביצוע. ל-Execution Plan נוספו אזהרות חדשות, והיום אני רוצה להתמקד באזהרה אחת : אזהרת המרה לא-מפורשת(implicit conversion warnings). נניח שאנו ניצבים מול המצב הבא: טבלה א' הינה טבלת לקוחות וטבלה ב' הינה טבלת מכירות. הקישור הטבעי שרובנו נעשה הינו יחיד לרבים, שאומר לקוח אחד מסוגל לבצע הרבה קניות. אך לעיתים, מסיבות שונות ומשונות, מסד הנתונים הוקם כאשר השדה המקשר בטבלה ב' (שברוב המקרים אמור לשמש כמפתח זר) יהיה מטיפוס שונה משדה המפתח...