עיצוב תאריך ב Ms Project

12 בספטמבר 2019

כבררת מחדל ב Ms Project ברוב הגרסאות תאריך מופיע בפורמט מורחב של תאריך ושעה , דבר שתופס מקום.בדרך כלל מספיק תאריך ואין צורך בהצגת השעה. כדי לבחור את צורת תצוגת התאריך: קובץ (File) , אפשרויות (Options) , לבחור בפורמט תאריך (Date Format) את תצוגת התאריך הרצוי. בדרך כלל הפורמט הקצר מתאים. ב ה צ ל ח ה ! מיכל דוד המיכללה האינטרנטית 050-6461783