בפרויקט גדול הרבה פעמים כאשר מסתכלים על פעילות מסוימת לא רואים את המייצג שלה על הגאנט,
לדוגמא , בפרויקט הבא לא רואים את המייצג של פעילות מספר 7

טיפ להצגה מהירה של צייצג פעילות ב Ms Project

ניתן כמובן לגלול , אבל זה ניסוי וטעיה

הכי פשוט לעשות קליק ימני על הפעילות הרצויה –> גלול אל פעילות Scroll To Task

ומיד רואים את המייצג של הפעילות על הגאנט

בהצלחה!