אין תגובות

הדפסה ב Ms Project יוצאת לא בדיוק כמו שרצית?

טלפון דחוף מלקוח שרוצה להדפיס פרויקט גדול אבל בתרשים הגאנט מוצג רק עד כחודש לפני סיום הפרויקט..

clip_image002

תאריך סיום הפרויקט 14/2/12

ואילו בגאנט מוצג רק עד ינואר.

clip_image004

הלקוח רוצה לראות גאנט עד תאריך סיום הפרויקט 14/2/12

מה הבעיה? כיצד לפתור?

בהגדרת עמוד((Page setup, כרטיסייה של תצוגה (View) , מסומן V ב"התאם ציר זמן לגודל עמוד" (Fit Timescale to end of page) , זה מה שגרם שבגאנט לא מוצג עד סיום הפרויקט.

clip_image006

נוריד את ה-V מ- התאם ציר זמן לגודל עמוד" (Fit Timescale to end of page)

והגאנט יוצג עד סיום הפרויקט.

clip_image008

להנאתך ולהצלחתך!

מיכל

הוסף תגובה " class="ir icon-in">linkedin twitter email