אין תגובות

ניתן ליצור  שדה מחושב ב Ms Project

לדוגמא , בפרויקט יש צורך להציג גם עלות הכוללת מע"מ.

יצירת שדה מחושב :

כיצד ליצור שדה מותאם אישית ראינו בטיפ "שדה מותאם אישית – שדה טקסט"

http://blogs.microsoft.co.il/blogs/msproject/archive/2011/05/13/835039.aspx

clip_image002

בסוג השדה סוג (Type) לבחור עלות (Cost)

שינוי שם (Rename) לשנות את שם השדה לשם משמעותי ,

נוסחה (Formula) נקבל את החלון הבא בו ניצור את הנוסחה:

clip_image004

בחלון זה ניתן ליצור נוסחאות.

לחצן שדה (Field) מאפשר לבחור שדות קיימים ב-Ms Project מתוך קטגוריות של שדות.

לחצן פונקציה (Function) מאפשר לבחור פונקציה מרשימת פונקציות מובנות

לחישוב עלות + מע"מ , נכפיל את שדה העלות ב – 1.16

את שדה העלות נמצא תחת הלחצן שדה (Field) , בקטגוריה עלות (cost) , שדה עלות (cost)

זה יראה כך:

clip_image006

נלחץ על אישור (OK)

נקבל את ההודעה הבאה:

clip_image008

הודעה שכל הנתונים הקיימים בשדה זה יימחקו כי השדה מחושב.

נלחץ פעמיים על אישור (OK)

ונציג את השדה.

ב ה צ ל ח ה !

הוסף תגובה " class="ir icon-in">linkedin twitter email