אין תגובות

הדפסה על דפים בגודל שונה


הדפסה עלולה להיות בעייתית בפרויקטים גדולים.


כפי שראינו בפוסט הקודם טיפ הדפסה ב-Project חלק א' ,


ניתן לצמצם מספר עמודים בדרכים שונות.


בנוסף ,תוכנת Ms Project תומכת בהדפסה על דפים בגודל A3 , במידה וקיימת מדפסת המתאימה לנייר זה.


כאשר נמצאים בתצוגה לפני הדפסה , לוחצים על האייקון של הגדרת עמוד , כרטיסייה עמוד (page) , גודל דף(paper size ), אם מותקנת מדפסת מתאימה , ניתן יהיה לבחור A3


image


פעמים רבות ידרשו עמודים רבים גם בהדפסה על A3 ,


במידה ורוצים הדפסה על גיליון אחד , ניתן לשלוח את הפרויקט כקובץ PDF לבית דפוס להדפסה..


האם אנו רוצים מסגרת מסביב לעמוד?


כבררת מחדל כל עמוד בהדפסה מוקף במסגרת.


להורדת המסגרת:


כאשר נמצאים בתצוגה לפני הדפסה , לוחצים על האייקון של הגדרת עמוד , כרטיסייה שוליים(Margins) , בחלק התחתון הנקרא :מסגרת בוחרים ללא (none)


image

הוסף תגובה " class="ir icon-in">linkedin twitter email