ייצוג יחידות משאבים בMs Project במספר עשרוני ולא באחוזים

19 בספטמבר 2012

  יחידות משאב ב Ms Project מיוצגות כבררת מחדל באחוזים     100% מייצג שהמשאב זמין לפרויקט לפי הלוח שלו.   200% - 2 יחידות משאב זמינות לפרויקט   50% - רק חצי מהזמן המוגדר בלוח המשאב זמין לפרויקט.   ניתן להציג כמספרים עשרוניים ולא באחוזים , בהתאמה 1 , 2 , 0.5   Ms Project 2007 : תפריט כלים (Tools) , אפשרויות (Options) , תזמון (Shedule)     הצג יחידות משאב כעשרוני (Decimal)   Ms Project 2010: קובץ (File) , אפשרויות (Options) , תזמון (Shedule)     לאחר השינוי נראה את ההקצאה כמספר עשרוני ולא כאחוזים.  

טיפ באקסל VBA – הפעלת תוכנות באמצעות אקסל VBA

5 ביולי 2012

הפעלת תוכנות באמצעות אקסל VBA במהלך ריצת קוד אקסל VBA ניתן להפעיל תוכנות שונות כגון מחשבון , צייר , משחקים ועוד. כדי להפעיל תוכנות נשתמש ב- Shell מבנה ה- Shell Shell(pathname) Pathname חובה , מסלול או שם קובץ ההפעלה. Windowstyle מצב החלון , לא חובה. אם לא מציינים החלון ממוזער עם פוקוס עליו. דוגמא להצגת המחשבון בחלון רגיל: Shell "Calc.exe", vbNormalFocus דוגמא להצגת הצייר: Shell "mspaint.exe", vbNormalFocus דוגמא להצגת FReecell: Shell "freecell.exe" , vbNormalFocus כל הדוגמאות הנ"ל עובדות מצוין , אבל יש בעיה קטנה,...

לאן נעלמה שורת ההזנה ב – Ms Project 2010 ?

6 ביוני 2012

בתוכנת Ms Project עד גרסת 2007 כולל , הופיעה שורת הזנה, ממש מתחת לסרגלי הכלים. פנו אלי מספר משתמשים בתוכנת Ms Project גרסת 2010 ושאלו: לאן נעלמה שורת ההזנה? למה אין שורת הזנה כפי שהייתה בגרסאות קודמות? הבשורה הטובה היא שיש שורת הזנה , היא לא מופיעה כבררת מחדל אלא מי שרוצה שתופיע צריך להציג אותה. כדי להציג את שורת ההזנה : קובץ (FILE) , אפשרויות(Options) , תצוגה (View) , לסמן V שורת הזנה (Entry Bar)   להצלחתך והנאתך, מיכל דוד

למה בהדפסה בפרוג'קט לפעמים לא רואים את הגאנט עד תאריך סיום הפרויקט?

3 במאי 2012

טלפון דחוף מלקוח שרוצה להדפיס פרויקט גדול אבל בתרשים הגאנט מוצג רק עד כחודש לפני סיום הפרויקט.. תאריך סיום הפרויקט 14/2/12 ואילו בגאנט מוצג רק עד ינואר. הלקוח רוצה לראות גאנט עד תאריך סיום הפרויקט 14/2/12 מה הבעיה? כיצד לפתור? בהגדרת עמוד((Page setup, כרטיסייה של תצוגה (View) , מסומן V ב"התאם ציר זמן לגודל עמוד" (Fit Timescale to end of page) , זה מה שגרם שבגאנט לא מוצג עד סיום הפרויקט. נוריד את ה-V מ- התאם ציר זמן לגודל עמוד" (Fit Timescale to end of page) ...

שדה מותאם אישית – שדה מחושב

23 באפריל 2012

ניתן ליצור ב Ms Project שדה מחושב. לדוגמא , בפרויקט יש צורך להציג גם עלות הכוללת מע"מ. יצירת שדה מחושב : כיצד ליצור שדה מותאם אישית ראינו בטיפ "שדה מותאם אישית - שדה טקסט" http://blogs.microsoft.co.il/blogs/msproject/archive/2011/05/13/835039.aspx בסוג השדה סוג (Type) לבחור עלות (Cost) שינוי שם (Rename) לשנות את שם השדה לשם משמעותי , נוסחה (Formula) נקבל את החלון הבא בו ניצור את הנוסחה: בחלון זה ניתן ליצור נוסחאות. לחצן שדה (Field) מאפשר לבחור שדות קיימים ב-Ms Project מתוך קטגוריות של שדות. לחצן פונקציה (Function) מאפשר...

שדה מותאם אישית – שדה רשימה

20 ביוני 2011

לפעמים אנו רוצים ליצור שדה בו יהיו רק ערכים קבועים. לדוגמא , בפרויקט שלנו לכל פעילות יש מפקח , את המפקח אנו לא רוצים להכניס כמשאב , אלא בשדה נפרד רק לצרכי סינון. כדי למנוע טעויות הקלדה , אנו לא רוצים שזה יהיה שדה טקסט פשוט בו מקלידים ערך , אלא שניתן לבחור ערך מרשימה. יצירת שדה רשימה : כיצד ליצור שדה מותאם אישית ראינו בטיפ "שדה מותאם אישית - שדה טקסט" בסוג השדה סוג (Type) לבחור טקסט (Text) שינוי שם (Rename) לשנות את שם השדה לשם משמעותי , ...

שדה מותאם אישית – שדה טקסט

13 במאי 2011

פרוג'קט מכיל שדות רבים בהם ניתן להשתמש, אבל , הרבה פעמים משתמשים צריכים שדות נוספים שלא קיימים בתכנה. לצורך זה Ms Project מאפשר ליצור שדה המותאם לצרכי המשתמש. סוגי שדות שניצן ליצור: שדה טקסט פשוט – שדה בו ניתן להזין טקסט חופשי. רשימת ערכים – שדה בו ניתן לבחור מתוך רשימה אותה נכין מראש. נוסחה – שדה חישובי. בשדה מותאם אישית ניתן לבחור האם יוצגו הנתונים או מחוונים גראפיים בהתאם לנתוני השדה. שלבים ביצירת שדה מותאם אישית בפרוג'קט 2007 - 2010 כרטיסייה עיצוב (Format)     >    שדות מותאמים אישית (Custom Fields) או...

היכן מתחבאת המצלמה ב Project 2010 ?

22 בפברואר 2011

היו אלי מספר פניות עם השאלה " לאן נעלמה המצלמה ב Project 2010 ? " החלטתי לגלות לכם... המצלמה נמצאת : בכרטיסייה פעילות (Task) העתק (Copy) העתקת תמונה (Copy Picture) בפוסט מה הקשר בין פרוג'קט וצילום  הסברתי על השימוש במצלמה בפרוג'קט בגרסאות עד 2007 .השימוש בגרסת 2010 נשאר זהה , רק הגישה להפעלה השתנתה. בהצלחה ובהנאה, מיכל דוד

מדוע ישנן פעילויות שאינן נמצאות על הנתיב הקריטי , אך נראות קריטיות ?

31 באוקטובר 2010

  לפעמים רואים פעילות שלא נמצאת על הנתיב הקריטי , אך מוגדרת כקריטית , למה? מה גורם לזה? בצילום הבא ניתן לראות כי פעילויות 14 ו-15 מוגדרות כקריטיות , אך אינו על הנתיב הקריטי, הפעילויות אינן מקושרות לסיום הפרויקט. הגורם לפעילויות להיות קריטיות הוא תאריך יעד (Deadline) שעבר. למרות שאינן על הנתיב הקריטי. הן מסומנות כקריטיות על מנת להראות למנהל הפרויקט שכאן יש בעיה בתכנון. בצילום הבא ניתן לראות את פעילות 27 שלא מקושרת , אין לה תאריך יעד ובכל זאת מסומנת כקריטית. זאת מכיוון שיש לה אילוץ קשיח , הפעילות חייבת להסתיים בתאריך מסוים, ולכן מופיעה כפעילות קריטית.

לאן נעלם הנתיב הקריטי?

27 באוקטובר 2010

בפוסט הקודם ראינו כיצד Ms Project מציג את הנתיב הקריטי, http://blogs.microsoft.co.il/blogs/msproject/archive/2010/09/12/707449.aspx מפעם לפעם שואלים אותי: " האם יכול להיות שאין נתיב קריטי בפרויקט?" בפרויקט הבנוי היטב לא יכול להיות מצב שאין נתיב קריטי, ובכל מקרה יש לפחות פעילות קריטית אחת , הפעילות המובילה לסיום הפרויקט. לדוגמא: פרויקט הבנוי ללא קישורים המובלים לסיום הפרויקט. פרויקט זה בנוי לא נכון , אין בו קישורים מתאימים , ומשתמשים באילוצים על מנת לקבוע את התזמון , לכן,רק הפעילות שתוביל לסיום הפרויקט תראה קריטית,והפעילויות הקשורות אליה. שאר הפעילויות יראו כלא קריטיות. כמובן שמצב כזה לא יתכן, מדובר בפרויקט שלא מקושר נכון ולכן לא מציג נתיב קריטי אמיתי. מסקנה: חשוב...