GET לעומת POST. וגם: WebServiceים ו-WCF

יום ראשון, אפריל 11, 2010

מדי פעם אני נתקל באתרים שזוחלים לאט. לעיתים הפיתוי מושך אותי לפתוח את כלי הפיתוח שלי ולהבין מה קרה שם. אחד מהאתרים האלה השתמש ב-UpdatePanel וטעינת רכיבי AJAX ארכה דקות ארוכות. בהמשך מישהו מצוות האתר הזה התחיל לעבוד עם WebService שמחזיר JSON. פה כבר מדובר בשיפור מדהים בביצועים, אבל עדיין רחוק ממה שניתן היה להשיג. אילו וכאשר.   נוחות הפיתוח והבדיקה של WebServiceים למינהם ובהמשך WCF הפכה אותם לשימושיים גם בתוך הדפדפן, כמקור למידע אותו משלימים ב-AJAX. מדובר בכלי יעיל, אלא שגם לו יש חסרונות מרכזיים. הראשי שבהם הוא השימוש ב-POST במקום ב-GET,...
תגיות: , , ,
2 תגובות