ספירת העומר ב-VB.net/C#

יום ראשון, אפריל 20, 2008

לכל מי שאי פעם יצטרך. לצרף כחלק ממחלקה או טופס/דף. ' ספירת העומר - כולל שנים מעוברות ' משה למפרט - moshel@a7.org ' http://blogs.microsoft.co.il/blogs/moshel ' ' שימוש חופשי, עם ההערה במקומה ובדף ה"אודות" של האתר או התוכנה + קישור לבלוג. ' Shared oHD As New Globalization.HebrewCalendar() Shared Nums() As String = {"אחד", "שניים", "שלושה", "ארבעה", "חמישה", _ "שישה", "שבעה", "שמונה", "תשעה", "עשרה"} Shared Dec() As String = {"עשרה", "עשרים", "שלושים", "ארבעים", "חמישים"} Shared Function NumToText(ByVal Num As Integer) As String Select Case Num ...
אין תגובות