DBA שמגדיל ראש: מתי באמת כדאי להשתמש ב-Extended Events?

יום ראשון, ינואר 6, 2013

הסטוריה תקציר תולדות XE: בגירסת 2008: הוצגו על ידי מיקרוסופט כתחליף ל-Trace גרמו לסלידה אצל מרבית ה-DBAים בגלל תחביר מהגיהנום מיקרוסופט הכניסה אירועים שניתן לאתר אותם רק באמצעות EX עדיין DBAים לא אימצו את הטכנולוגיה בגירסת 2012 נוסף GUI שמאפשר בניה של XE בלי הרבה מאמץ ועדיין DBAים מעדיפים את SQL Trace מיקרוסופט הודיעה על הפסקת התמיכה בפרופיילר בגירסאות עתידיות מה שישאיר רק את XE אז...
תגובה אחת