UI – פוסט 13: סקירה של שיטות נפוצות להחלקת גופנים

יום רביעי, אפריל 30, 2008

זהו פוסט המשך לפוסט הקודם, אשר שייך לסדרת הפוסטים בנושא UI . בפוסט זה אסקור מספר טכניקות ציור פונטים עם/ללא החלקה.   (מכאן והילך אעשה שימוש במושג: "Rasterization" = ראסטריזציה = הפיכת תמונה ממוחשבת למפת סיביות) טכנולוגיות ציור פונטים (Font Rendering) ראסטריזציה פשוטה, ללא החלקה זהוי צורה הכי בסיסית של ראסטריזציה, ציור פשוט של קוי התווים ללא החלקה מסוג כלשהו. שיטה זו הכי מהירה (כי זה דורש פחות חישובים למיקום הטקסט על המסך). גישה זו בעלת חיסרון, כאשר מדובר בפונטים קטנים, חלק מן התווים יהיה קשה לזהות. מספר גדול של גופנים (בעיקר מסוג True-Type או Script) כוללים בתוכם אזורי תווים עם "רמזים"...
one comment

UI – פוסט 12: טכנולוגיות תצוגת ממשק משתמש – סקירה

יום שישי, אפריל 18, 2008

זהו פוסט המשך לפוסט הקודם, אשר שייך לסדרת הפוסטים בנושא UI . פוסט זה מתחיל תת-סדרה של פוסטים תחת סדרת פוסטים על UI, תת-סדרה תעסוק בטכנולויגיות שונות לתצוגת ממשק משתמש, הן על צג המחשב והן באמצעיים אחרים (ניתן לקרוא את הפוסט הזה גם ללא קשר לפוסטים הקודמים). טכנולוגיות תצוגה - סקירה היסטוריה ומוטיבציה כאשר מחשבים חוברו למסכים נוצרו מספר טכנולוגיות לתצוגת מידע טקסטואלי על גבי המסך. מסכי מחשב עד אמצע שנות התשעים היו בעצם מסכי טלויזיה (CRT) ללא היפרבנד (hyperbend - רכיב אלקטרוני המסוגל לאחסן בזיכרון מספר רב של הערוצים עפ"י נתונים שונים, כמו תדר, עוצמה וכו'). באמצע שנות התשעים (יחד עם...
no comments