UI פוסט 16: כלים לפיתוח תוכנה וממשקי משתמש – MS Expression Studio

יום רביעי, מאי 28, 2008

זהו פוסט המשך לפוסט הקודם, אשר שייך לסדרת הפוסטים בנושא UI . בפוסט זה אציג חבילת כלים MS Expression Studio. לפני שאעבור לכלי פיתוח אני רוצה להציג מבנה כללי של דוט-נט אשר עומדת בבסיס של כלי הפיתוח שאפרט בהמשך: Dot-Net Frameworks: 1.0 - 3.0 כל החבילות הנן בעלות מבנה שכבתי-לוגי הבא: שלש שכבות תחתונות (שכבות הבסיס): - Common Language Runtime - CLR: רכיב של מכונה וירטואלית של דוט-נט. נמצא...

UI – פוסט 15: כלים לפיתוח תוכנה וממשקי משתמש – מבוא

יום שני, מאי 19, 2008

זהו פוסט המשך לפוסט הקודם, אשר שייך לסדרת הפוסטים בנושא UI . בפוסט זה אתן מבוא לכלי פיתוח מודרניים אשר עוזרים בפיתוח ממשקי משתמש ואסקור מספר כלים (מהדרים) ותיקים.  פוסט זה הנו מבוא לסדרה של פוסטים (מדריכים) לכלי פיתוח ממשק המשתמש. ה-"דינוזאורים" של כלי פיתוח שפות תכנות ראשונות (ברמה של שפת-על) פותחו בשנות השישים של המאה העשרים, יחד איתן פותחו גם המהדרים (קומפיילרים) הראשונים. מתוך ויקיפדיה: מהדר (באנגלית Compiler) הוא תוכנית מחשב המתרגמת בין שפת מחשב אחת לשפת...