מחפש אתגר מקצועי? בוא אלינו

31 בדצמבר 2007

אם את/ה מחפש/ת אתגר מקצועי, חברה דינמית וצעירה ועבודה בסביבה טכנולוגית אנחנו מחפשים אותך: לתפקידי ייעוץ בתחום ה ALM דרושים מועמדים עם: נסיון רב בפיתוח בסביבת NET. בעלי 3-5 שנות נסיון לפחות הכרות עם סביבת Team System – יתרון סביבה טכנולוגית: Team system, Visual studio 2005, .NET לתפקידי פיתוח דרושים: בעלי ניסיון של שנתיים לפחות...
תגיות:
אין תגובות

Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server MSSCCI Provider

23 בדצמבר 2007

The Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server MSSCCI Provider enables integrated use of Team Foundation Version Control with products that do not support Team Explorer integration. You can download it from here. This version (1.2) includes: Enable handling branched solutions in Visual Studio 2003. Fixed issues to enable provider to support Toad for SQL Server 2.0. Enhanced the "Choose Folder in Team Foundation Server" dialog. Fixed bug which prevented Properties Dialog from displaying local path. Work...
אין תגובות

Team Foundation Power Tools for VS2008

21 בדצמבר 2007

Ed Hintz just announced the Team Foundation Power Tools for VS2008 are now available: The Team Foundation Power Tools for VS2008 are now available here.  This is the first release of the Power Tools that work with VS2008.  We did not want to just deliver a warmed over version of the VS2005 Power Tools, so we included lot of new goodies in this release. It includes: Find In Source Control Quick Label Process Template Editor Open in Windows...

What Is Your TFS Configuration?

20 בדצמבר 2007

The VSTS team are working on some test planning for the next release of Team Foundation Server. One area they’re focused on is testing various possible configurations of TFS. MS is trying to get a picture of the variety of ways that people have their TFS installations configured.  Read Chris's blog post on what they are doing and why. There is a short survey (10 questions) with no need to provide any sensitive data. Fill it out and help them to make sure that the configurations they test map to ones actually deployed ‘in the wild’. If...
תגיות:
אין תגובות

Custom Build Number In Team Build

13 בדצמבר 2007

Many users want to modify the default build number of Team System Team Build which looks like: <Build-Type-Name>_<Date>.XXX. You can change it by writing a custom task and call it in the BuildNumberOverrideTarget target of the MSBuild file. In this example the task will generate a unique build number based on current time: using System; using Microsoft.Build.Utilities; using Microsoft.Build.Framework; namespace MaorDavidBlog.Samples.MSBuild { public class BuildNameGenerator:Task { private string _buildName; public override bool Execute() ...
אין תגובות

Copy WildCards With MSBuild

12 בדצמבר 2007

I got today hysterical message from a good friend that implementing in his company automatic build with Team System. The message was: "Maor, How can I copy wildcards With MSBuild? Please help!!!". Okay. What you should do my dear friend is: 1. Create an item list if you have more than one file to copy. You can do it with the CreateItem task: <CreateItem Include="$(MyDir)\*.*"> <Output TaskParameter="Include" ItemName="MyFilesToCopy" /> </CreateItem> 2. Copy! <Copy SourceFiles="@(MyFilesToCopy)" DesginationFolder="$(MyPutputDir)" /> 3. Execute your build script. Ah, by the way, if you want to recursively copy files using the <Copy> task, read...
תגיות:
2 תגובות

Automatically Compare Data and Schema Using MSBuild and Data Dude

VSTS for DB Professionals (aka "Data Dude" or "VSDBPro") provides great tools for schema and data compare. Like most Visual Studio-based project systems, the core tasks inside the VSDBPro project implemented as MSBuild tasks. The two core activities for Database Projects (.dbproj), “Build” and “Deploy” are implemented by two MSBuild tasks named “SqlBuildTask” and “SqlDeployTask.” Sometimes, we also need to automate the schema and data compare processes. We can do it with new MSBuild dedicated tasks that shipped with Power Tools for Data Dude: (Currently available for VSTS 2005) SqlDataCompareTask: allows...
5 תגובות

How To: Build Non-MSBuild Projects with MSBuild

11 בדצמבר 2007

Building non-MSBuild projects is possible. For example you have to build VS2003, Installer, C++, Delphi projects etc. How can you do it? It's simple. The MSBuild has a built-in task: Exec task. This task calls cmd.exe instead of directly invoking a process and runs the specified program or command with the specified arguments. You can use it in order to build non-MSBuild projects. For example (thanks to Nagaraju) , in order to build a Visual Studio 2003 Project you should modify the MSBuild file as: 1: <PropertyGroup> ...
תגיות:
אין תגובות