עדכון תמונת פרופיל

לצורך עדכון פרופיל התחבר למערכת ניהול ובחר בתפריט Profile

1

במסך עדכון פרטים תחת Avatar לחץ על Edit Image:

2

במסך בחירת תמונה בחר תמונה ממאגר או העלה תמונה חדשה:

p3

בתום העלה בחר את התמונה ולחץ על Select Image. לחץ על Save Changes לשמירה על השינויים.

p4