HTML

מדריכים ללימוד HTML:

HTML 5

האם הדפדפן שלכם תומך ב- HTML5 ?

ניתן לבדוק את תאימות הדפדפן שבו אתם עובדים לתכונות החדשות של HTML5 ו- CSS3 באתרים
הבאים:

תמיכה ב- HTML5 & CSS3 לפי דפדפנים:

  • caniuse.com – דפדפנים ל- Windows, Mac ומובייל.
  • findmebyip.com – דפדפנים ל- Windows,
    Mac.
  • mobilehtml5.org – דפדפנים למובייל (סמארטפונים,
    מחשבי לוח…)

מדריכים וחומר עזר:

הורדות:

דוגמאות HTML5:

APIs:

 חומרי עזר:

כתיבת תגובה