New features in SharePoint Server 2010 – Part 1

יום חמישי, נובמבר 5, 2009

מהיום ובשבועות הקרובים, אפרסם סדרת פרסומים שתסקור ותדגיש את החידושים בגרסת 2010 של Microsoft SharePoint Server. הסדרה תתחלק לחידושים בתחומי היישום, התשתיות והפיתוח. כספתח אתחיל עם התחום הקרוב לליבי - תשתיות. בגרסת 2010 שמו דגש רב על נושאי HA, ניהול, התקנה, הטמעה ושדרוג, ולאתגר זה גייסו לעזרה מספר כלים כמו PowerShell ו-BPA המעניקים למנהל המערכת את הגרנולריות והפשטות בניהול.               ...
אין תגובות