ALM UG – November 2009

15 באוקטובר 2009

את מפגש חודש נובמבר אסור לפספס!!! בחלקו הראשון של המפגש נתמקד בכלי הבדיקות שמגיע עם VS 2010 , Microsoft Test & Lab Managerהמאפשר לבודקים לאסוף נתוני אבחון מפורטים יותר במהלך הבדיקות. נלמד כיצד ניתן לאתר ולאתר תקלות באופן המאפשר תקשורת משופרת בין המפתחים למתכנתים בפרויקט, נציג כיצד בודקים יכולים ליצור בדיקות אוטומטיות בצורה קלה ופשוטה. בחלקו השני של המפגש נראה את הפתרון לניהול סביבת בדיקות בעזרת וירטואליזציה הישר מתוך Microsoft Test & Lab Manager, בנוסף, נסקור את : Test Impact Analysis, Historical Debugger, והחידושים ב - Web Test...
אין תגובות

ALM UG – October 2009

12 באוקטובר 2009

היום קהילת ALM נפגשים למפגש חודש אוקטובר אחרי פגרה של חודש. היום דן מורגנשטיין מ SRL וענת הרצמן מנייס יעבירו Session בהקשר של Database Professional. אנו כאמור נפגשים במשרדי מיקרוסופט, רחוב הפנינה 2, רעננה בשעה 17:30. ניתן להירשם לאירוע כאן.