Validation Application Block with Strippers: ObjectValidator (Overview of all VAB Validators)

31 ביולי 2007

  סדרת לומדים Validation Application Block עם חשפניות 1. קדם דבר: למה צריך וולידציה? (או: "קופים. פשוט קופים."), פורסם ב-26.6.2007 2. חלק ראשון: הפתרון הקיים והמצוי ב-Winforms, Console ו-ASP.Net (או: "איך קוראים לך ובת כמה את?"), פורסם ב-8.7.2007 3. חלק שני: שימוש ישיר ב-Validatorים של VAB (או: "איך לגרום לקוד יחסית קריא להפוך להיות ארוך ומעיק"), פורסם ב-9.7.2007 4. חלק שלישי: הכנסת נתוני הוולידטורים לתוך מחלקות (או: "ממלכתי עבור וולידטור ג'נארי"), פורסם ב-10.7.2007 5. חלק רביעי: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או: "קצת יותר Drag&Drop, קצת פחות קוד"), פורסם ב-11.7.2007 6. חלק רביעי המשך: אינטגרציה...

Validation Application Block with Strippers: DomainValidator (Overview of all VAB Validators)

29 ביולי 2007

סדרת לומדים Validation Application Block עם חשפניות 1. קדם דבר: למה צריך וולידציה? (או: "קופים. פשוט קופים."), פורסם ב-26.6.2007 2. חלק ראשון: הפתרון הקיים והמצוי ב-Winforms, Console ו-ASP.Net (או: "איך קוראים לך ובת כמה את?"), פורסם ב-8.7.2007 3. חלק שני: שימוש ישיר ב-Validatorים של VAB (או: "איך לגרום לקוד יחסית קריא להפוך להיות ארוך ומעיק"), פורסם ב-9.7.2007 4. חלק שלישי: הכנסת נתוני הוולידטורים לתוך מחלקות (או: "ממלכתי עבור וולידטור ג'נארי"), פורסם ב-10.7.2007 5. חלק רביעי: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או: "קצת יותר Drag&Drop, קצת פחות קוד"), פורסם ב-11.7.2007 6. חלק רביעי המשך: אינטגרציה...
תגובה אחת

Validation Application Block with Strippers: RegexValidator (Overview of all VAB Validators)

26 ביולי 2007

  סדרת לומדים Validation Application Block עם חשפניות 1. קדם דבר: למה צריך וולידציה? (או: "קופים. פשוט קופים."), פורסם ב-26.6.2007 2. חלק ראשון: הפתרון הקיים והמצוי ב-Winforms, Console ו-ASP.Net (או: "איך קוראים לך ובת כמה את?"), פורסם ב-8.7.2007 3. חלק שני: שימוש ישיר ב-Validatorים של VAB (או: "איך לגרום לקוד יחסית קריא להפוך להיות ארוך ומעיק"), פורסם ב-9.7.2007 4. חלק שלישי: הכנסת נתוני הוולידטורים לתוך מחלקות (או: "ממלכתי עבור וולידטור ג'נארי"), פורסם ב-10.7.2007 5. חלק רביעי: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או: "קצת יותר Drag&Drop, קצת פחות קוד"), פורסם ב-11.7.2007 6. חלק רביעי המשך:...

Validation Application Block with Strippers: PropertyComparisonValidator (Overview of all VAB Validators)

24 ביולי 2007

סדרת לומדים Validation Application Block עם חשפניות 1. קדם דבר: למה צריך וולידציה? (או: "קופים. פשוט קופים."), פורסם ב-26.6.2007 2. חלק ראשון: הפתרון הקיים והמצוי ב-Winforms, Console ו-ASP.Net (או: "איך קוראים לך ובת כמה את?"), פורסם ב-8.7.2007 3. חלק שני: שימוש ישיר ב-Validatorים של VAB (או: "איך לגרום לקוד יחסית קריא להפוך להיות ארוך ומעיק"), פורסם ב-9.7.2007 4. חלק שלישי: הכנסת נתוני הוולידטורים לתוך מחלקות (או: "ממלכתי עבור וולידטור ג'נארי"), פורסם ב-10.7.2007 5. חלק רביעי: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או: "קצת יותר Drag&Drop, קצת פחות קוד"), פורסם ב-11.7.2007 6. חלק רביעי המשך: אינטגרציה...

Validation Application Block with Strippers: RelativeDateTimeValidator (Overview of all VAB Validators)

22 ביולי 2007

  סדרת לומדים Validation Application Block עם חשפניות 1. קדם דבר: למה צריך וולידציה? (או: "קופים. פשוט קופים."), פורסם ב-26.6.2007 2. חלק ראשון: הפתרון הקיים והמצוי ב-Winforms, Console ו-ASP.Net (או: "איך קוראים לך ובת כמה את?"), פורסם ב-8.7.2007 3. חלק שני: שימוש ישיר ב-Validatorים של VAB (או: "איך לגרום לקוד יחסית קריא להפוך להיות ארוך ומעיק"), פורסם ב-9.7.2007 4. חלק שלישי: הכנסת נתוני הוולידטורים לתוך מחלקות (או: "ממלכתי עבור וולידטור ג'נארי"), פורסם ב-10.7.2007 5. חלק רביעי: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או: "קצת יותר Drag&Drop, קצת פחות קוד"), פורסם ב-11.7.2007 6. חלק רביעי המשך: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או:...
אין תגובות

Question from Tapuz .Net forum: Control Extenders in Microsoft AJAX Control toolkit with PagingBulletedList

18 ביולי 2007

שאלה: אני צריך  להציג מידע ברשימה ממויינת אפלבתית.בשביל זה בחרתי לעבוד עם PagingBulltedList של AJAX Control Toolkit. איך אפשר לגרום לרשימה להציג את הסימן "#" שעל פיו יסנן את כל המספרים? איך אפשר לקבל הודעה שהמשתמש בוחר אינדקס מסויים ולדעת איזה אינדקס נבחר?  להדגמה חיה ניתן ללחוץ כאן - http://ajax.asp.net/ajaxtoolkit/PagingBulletedList/PagingBulletedList.aspx.   תשובה:  השאלה הזו נוגעת לבדיוק כיצד ראוי לעבוד עם AJAX Control Toolkit כאשר צריך להרחיב אותו ולשנות את ההתנהגות הקיימת. בואו נתחיל בלהכיר את ה-PagingBulletedList.מדובר ב-AJAX Control Extender, כלומר זה פקד שמתלבש על פקד קיים. במקרה שלנו ה-PagingBulletedList מתלבש על <asp:BulletedList> שזה פקד של ASP.Net 2.0 שמתרנדר לרשימה של <ul> ו-<li> ב-HTML. למשל, הפקד הבא:...
אין תגובות

Validation Application Block with Strippers: ContainsCharctersValidator and Negated (Overview of all VAB Validators

סדרת לומדים Validation Application Block עם חשפניות 1. קדם דבר: למה צריך וולידציה? (או: "קופים. פשוט קופים."), פורסם ב-26.6.2007 2. חלק ראשון: הפתרון הקיים והמצוי ב-Winforms, Console ו-ASP.Net (או: "איך קוראים לך ובת כמה את?"), פורסם ב-8.7.2007 3. חלק שני: שימוש ישיר ב-Validatorים של VAB (או: "איך לגרום לקוד יחסית קריא להפוך להיות ארוך ומעיק"), פורסם ב-9.7.2007 4. חלק שלישי: הכנסת נתוני הוולידטורים לתוך מחלקות (או: "ממלכתי עבור וולידטור ג'נארי"), פורסם ב-10.7.2007 5. חלק רביעי: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או: "קצת יותר Drag&Drop, קצת פחות קוד"), פורסם ב-11.7.2007 6. חלק רביעי המשך: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או:...

Validation Application Block with Strippers: DateTimeRangeValidator (Overview of all VAB Validators)

17 ביולי 2007

סדרת לומדים Validation Application Block עם חשפניות 1. קדם דבר: למה צריך וולידציה? (או: "קופים. פשוט קופים."), פורסם ב-26.6.2007 2. חלק ראשון: הפתרון הקיים והמצוי ב-Winforms, Console ו-ASP.Net (או: "איך קוראים לך ובת כמה את?"), פורסם ב-8.7.2007 3. חלק שני: שימוש ישיר ב-Validatorים של VAB (או: "איך לגרום לקוד יחסית קריא להפוך להיות ארוך ומעיק"), פורסם ב-9.7.2007 4. חלק שלישי: הכנסת נתוני הוולידטורים לתוך מחלקות (או: "ממלכתי עבור וולידטור ג'נארי"), פורסם ב-10.7.2007 5. חלק רביעי: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או: "קצת יותר Drag&Drop, קצת פחות קוד"), פורסם ב-11.7.2007 6. חלק רביעי המשך: אינטגרציה בסיסית עם...

Question from Tapuz .Net forum: How do I secure my application?

שאלה: טיפים וטריקים לאבטחת אתר, ממה צריך להיזהר ועל מה לשים דגש. 1. כמובן SQL INJECTION2. עוגיות (שניתן יהיה לקרוא אותן רק מהשרת)3. לא לאפשר להעלות קבצים עם סקריפטים למינהם.4. אני יודעת שאפשר דרך הלוגים של האתר לזהות טרולים למינהם ש"אינם חפצים ביקר" האתר, איך מזהים אותם? --------מה עוד?אשמח לדעתכם המקצועית.תודה!   תשובה: אין גבול לאבטחה. כמות הידע המקצועי שנדרשת לאבטחה "טובה" (שיכולה לעמוד מול האקר עם ניסיון מינימלי) היא עשרות שנות ניסיון והבנה של איך הכל מתחבר עם הכל. זה תחום ענק שלפי דעתי בלי התמחות סולידית בו (על כל הרבדים ולא רק הרובד התכנותי) אין שום דרך לתפוס אותו בצורה טובה. אני אסביר...
תגיות: ,
אין תגובות

Validation Application Block with Strippers: RangeValidator (Overview of all VAB Validators)

16 ביולי 2007

סדרת לומדים Validation Application Block עם חשפניות 1. קדם דבר: למה צריך וולידציה? (או: "קופים. פשוט קופים."), פורסם ב-26.6.2007 2. חלק ראשון: הפתרון הקיים והמצוי ב-Winforms, Console ו-ASP.Net (או: "איך קוראים לך ובת כמה את?"), פורסם ב-8.7.2007 3. חלק שני: שימוש ישיר ב-Validatorים של VAB (או: "איך לגרום לקוד יחסית קריא להפוך להיות ארוך ומעיק"), פורסם ב-9.7.2007 4. חלק שלישי: הכנסת נתוני הוולידטורים לתוך מחלקות (או: "ממלכתי עבור וולידטור ג'נארי"), פורסם ב-10.7.2007 5. חלק רביעי: אינטגרציה בסיסית עם ה-GUI ו-וולידציה מתוך קבצי קונפיוגרציה (או: "קצת יותר Drag&Drop, קצת פחות קוד"), פורסם ב-11.7.2007 6. חלק רביעי המשך: אינטגרציה...
אין תגובות