Serializing Expression Trees

Saturday, August 9, 2008

אחד מהדברים השימושיים ב-3.0 #C, אע"פ שהוא מעט הוזנח במצגות השונות, הוא עץ הביטויים (Expression Tree) שהוא הדבק שמחבר את Lambda Expressions ו-Linq. מאחר ובאמצעות Expression Tree אפשר לייצג ביטוי לוגי, מצאתי לו שימוש במערכת בה הביטויים הלוגיים הם דינאמיים, המבנה שלהם נשמר ב-DB והם צריכים להיבנות ולהיבדק בזמן ריצה. אבל... בדבר אחד Expression Tree נכשל - אי אפשר לבצע לו סריאליזציה. הדבר מוסבר בפורומים השונים, כדוגמת כאן, והסיבות נשמעות די הגיוניות: המחלקות השונות של Expression Tree מכילות מאפיינים מטיפוסי Reflection (מחלקות Type, MemberInfo וכדומה) - טיפוסים אלו בעייתיים לסריאליזציה. Expression Tree הוא Immutable, היינו מרגע שנוצרו...
2 comments

שמות Properties כמחרוזות – חלק 2

Monday, August 4, 2008

להלן בעיה - בהנתן Property כלשהו, נניח ששמו FirstName, עליכם להעביר למתודה את שם ה-Property כמחרוזת, תחת המגבלות הבאות: אינכם יכולים לרשום במפורש את שם ה-Property כמחרוזת ("FirstName") אינכם יכולים להשתמש ב-GetProperties, איכשהו לאתר את ה-PropertyInfo ולחלץ את שמו ממאפיין Name (לדוגמה - איתור ה-PropertyInfo הראשון שמתחיל ב-F ואורך שמו הוא 9) לפני כשנתיים נתקלתי בבעיה זו, כאשר וחיפשתי דרך לפתור את הבעיה שהוצגה בפוסט הקודם - העברה של שמות מאפיינים למתודה וקבלת ערכיהם (אז לא עלה בדעתי להשתמש ב-delegate). פתרון לבעיה לעיל לא מצאתי והתשובה שקיבלתי מאנשי מיקרוסופט היתה - צור מאפיין מחרוזתי שיכיל את...

שמות Properties כמחרוזות

ברצוננו לכתוב מתודה אשר תקבל שם קובץ חדש ורשימת קבצים בתיקייה ותחזיר שם קובץ תקין שאינו קיים בתיקייה (כמו שיצירת קובץ חדש בתיקייה תחת וינדוס יוצרת קבצים בשם "new", "new1", "new2" וכו'). string GetUniqueFileName(List<File> files, string newFileName) נוכל לכתוב מתודה אשר עוברת על רשימת הקבצים בתיקייה (List כלשהו) ומחפשת עפ"י מאפיין שם קובץ (obj.FileName) אם השם תפוס ואם כן, להוסיף לשם שהועבר איזשהו Suffix ולנסות שוב עד למציאת שם תקין. עכשיו בואו נסבך - נניח שאנחנו רוצים עוד מתודה שכזו, הפעם על רשימה אחרת והשוואה מול מאפיין בשם אחר. חלקנו יכתוב עוד מתודה (copy&paste+שינויים קטנים), אבל יש דרך אחרת -...
no comments