פורום חדש לתחום ווב נפתח בפורומי מיקרוסופט ישראל

Saturday, January 28, 2012

לפני מספר חודשים נפתחו באתר מיקרוסופט MSDN ישראל פורומים לפיתוח ו-IT. בחודש האחרון חל שינוי בפורומים, בקטלוג שלהם, וברשימת מנהלי הפורומים. כחלק מהשינוי אני שמח לבשר לכם על פתיחתו של פורום חדש לתחום הווב בניהולם של שלמה גולדברג (הרב דוטנט) ועבדכם הנאמן. בפורום ננסה לתת מענה לשאלות בנושאי פיתוח לעולמות הווב של מיקרוסופט – ASP.NET, ASP.NET MVC, Web Services, WCF, IIS, HTML/JS ועוד. להבדיל מהפורומים של MSDN, הפורומים במיקרוסופט ישראל מיועדים לקהל הישראלי, כתובים בעברית, ומעודדים כתיבה בעברית של שאלות ותשובות. למה בעברית? למה פורומים נוספים על...
tags: , , ,
2 comments

WCF configuration – using the correct service name

Thursday, August 4, 2011

In the last couple of weeks, I’ve been seeing several questions posted in the MSDN’s WCF forum about problems loading or consuming services, which eventually are found to be because of a misconfigured service name in the WCF configuration section (the <system.serviceModel>|<services> section). This is an example of a thread that ended by fixing the namespace in the configuration: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/wcf/thread/348c1b12-c0fd-489c-8c5d-213cf4367565 And this thread was a bit trickier, but also ended with a “small” mismatch problem: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/wcf/thread/044fc42b-859b-442d-b2b1-c209682a1d39 So let me just recap the purpose of the name attribute in the service section – when a...
no comments