ביצוע שאילתא בlinq

21 ביוני 2012

להלן הסברים  מפורטים (מדי...) בתרגום חופשי: מטרת השאילתא: לשלוף מוצרי הצעת מחיר של הצעת מחיר מסוימת ואת קוד המוצר עבור כל מוצר הצעת מחיר ולאכסנם באובייקט ייעודי(class) שיצרנו. לצורך השליפה יצרנו List  של אובייקטים מסוג ImportProductTableDataItem (שם הclass) ישויות מעורבות בשאילתא : מוצר(product)  ומוצר הצעת מחיר (quotedetail).   From  -מגדיר את הישות הראשית בשאילתא (from p in orgContext.CreateQuery("product")) –Join   מגדיר את הישות המצורפת(join qd in orgContext.CreateQuery("quotedetail")) On   -מגדיר את הקשר בין הישויות   (on p equals qd)שדה קוד מוצר במוצר הזמנה == לקוד המוצר(מפתח ראשי) Where-מגדיר תנאים ופילטורים כלליים על השאילתא : שליפת מוצרי הצעת מחיר מסוימת לפי המפתח הראשי של הצעת המחיר(Guid)( qd.GetAttributeValue<Guid>("quoteid") == new Guid(m_entityId) ) Select-מגדיר את השדות הנשלפים ואכסונם באובייקט. הסרוויס שמשתמשים לצורך השאילתא...
אין תגובות