דרוש מהנדס\ת פיתוח תשתיות לעבודה בכרמיאל

11 במאי 2009

מהנדס/ת פיתוח בקבוצת תשתיות תואר MCSD או דומה תואר ראשון בהנדסת תוכנה/מערכות מידע מדעי המחשב נסיון בפיתוח בסביבת NET C#, ASP.Net הכרה וניסיון של טכנולוגיות WEB, XML, XSL, DHTML, Java Script דגש על ניסיון בפיתוח User Interface בטכנולוגיות חדשות או ניסיון בתשתיות, Multi Threading, Server יכולת עבודה עצמאית ונכונות לעמוד בתנאי לחץ אנגלית ברמה טובה הערות: היקף משרה - משרה מלאה מיקום – כרמיאל נדרשים מועמדים עם ניסיון של שנתיים ומעלה (לא בוגרים!) עדיפות למועמדים תושבי האזור והסביבה הקרובה (מהקריות צפונה). קו”ח יש לשלוח אל: gilad.lavian@gmail.com
תגיות: ,
אין תגובות

MS-SQL: Changing single user Database to multi users

22 בנובמבר 2008

The problem: Changes to the state or options of database "DatabaseName" cannot be made at this time. The database is in single-user mode, and a user is currently connected to it.   The solutions: use mastergo alter database "DatabaseName" set multi_user;   If there's users connected to the Database and you don't know who, you can use "sp_who2" to check who's connected.   You can kill only user process by there SPID: kill 15;
תגיות: ,
תגובה אחת

First Impression: Oracle g11 Developer Tools

19 בנובמבר 2008

The g11 release of Oracle Developers Tools (ODT) includes powerful features integrated with Visual Studio. I must say that this is a major change, the features included in this version makes the common developing and database maintenance much easier.   Its supports: Visual Studio 2008/2005/2003 Oracle database version 9.2 and later Enhanced integration with Visual Studio 2008 and Visual Studio 2005     An Oracle Database Project to provide source control of Oracle SQL scripts       Integration with Microsoft Query Designer     Read more...
תגיות: ,
אין תגובות

Generic EventArgs<T>

18 בנובמבר 2008

A good way for passing data with EventArgspublic class EventArgs<TValue1> : EventArgs { public TValue1 Value1 { get; set; } public EventArgs(TValue1 value1) { Value1 = value1; } } Should you want to pass 2 valuespublic class EventArgs<TValue1, TValue2> : EventArgs<TValue1> { public TValue2 Value2 { get; set; } public EventArgs(TValue1 value1, TValue2 value2) : base(value1) { Value2 = value2; ...
תגיות: , , ,
אין תגובות

Extension Methods: IDataReader.GetValue<T>

17 בנובמבר 2008

A convenient solution to get value from IDataReader field./// <summary> /// Gets the reader field value. /// </summary> /// <typeparam name="TField">The type of the field.</typeparam> /// <param name="reader">The reader.</param> /// <param name="fieldName">Name of the field.</param> /// <returns></returns> public static TField GetValue<TField>(this IDataReader reader, string fieldName) { //Guard if (string.IsNullOrEmpty(fieldName)) throw new ArgumentException("fieldName"); return (TField)reader.GetValue(reader.GetOrdinal(fieldName)); } Usage:IDataReader reeader = _database.ExecuteReader(command); if (reader.Read()) { int productId = reader.GetValue<int>("ProductId"); }
תגיות: , , ,
4 תגובות

Start Detached AddIn

18 באוגוסט 2008

This Addin add new option to the debug menu for each project (When right clicking from Solution  Explorer).   Features Starts a new instance for the selected project. In case the project is not executable, a dialog is popped asking the user what to do.   Requirements Microsoft .NET Framework 2.0 Visual Studio 2008     For more information click here.   Download Version 1.0.0
6 תגובות

SmartClient: Changing the Projects File System Structure

2 ביולי 2008

When creating a new smart client project by GAT (Guidance Automation Toolkit) the projects structure hierarchy on the file system is also created by the GAT. Suppose I move the projects to another location on the file system and to and include this projects in different solution, then, I try to add a new BusinessModule, I will get the following exception:   Microsoft.Practices.RecipeFramework.ValueProviderException: An exception occurred during the binding of reference or execution of recipe CreateBusinessModuleCS. Error was: An error happened while calling the value provider or evaluating the default value of argument ShellProject.   The SmartClient searches for...
4 תגובות

OWASP Israel 2008 Conference

6 במאי 2008

" The OWASP Israel 2008 conference will be help on September 14th at the Interdisciplinary Center Herzliya. This time we are raising the bar and will be holding a full day two tracks event. The tracks would be split according by level: a beginners track and an experts track. "   If you are a security expert or just interest in learning security issues, this is the place!   https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Israel_2008_Conference
תגיות:
תגובה אחת

Pinpoint Impersonate

5 במאי 2008

In common web developing, I use impersonation to identify against some services, and some other applications like SQL server with my windows credentials.   The usual way is to add to the web.config this line: <identity impersonate="true"/> This is best practice for most cases in web developing, but the problem here is, it will effect on all identification procedures we have in the application.   Pinpoint Impersonation Suppose I don't want it to effect all my identification procedures, and I want to impersonate just for the specific procedure in my code and then...
3 תגובות