Execute As & With Execute As

יום חמישי, ינואר 6, 2011

האופרטור Execute As מאפשר לבצע פעולות תחת זהות אחרת מזו שלנו, ללא צורך להתחבר בזהות אחרת, למשל- כדי לבצע בדיקות שהקוד שנכתב על ידי המפתח שיש לא הרשאות יחסית גבוהות יעבוד גם כשיופעל על ידי משתמש שהרשאותיו נמוכות, או לחילופין- להגדיר שקוד מסויים ירוץ בזהות גבוהה מזו של המשתמש. כמובן שבעל הרשאות נמוכות לא יכול להשתמש ב-Execute As כדי לאמץ לעצמו זהות של System Administartor.. דוגמה- ניצור Login חדש במערכת ו-User המשוייך לו: Use tempdb; Go   ...
אין תגובות