שימוש ב-Synonyms

יום ראשון, אוגוסט 16, 2015

נתחיל בסיפור (בפוסט הזה יש הרבה בלה-בלה-בלה ומעט קוד): בחברה שעבדתי בה לפני הרבה שנים הייתה מערכת CRM שישבה על אותו שרת כמו ה-DWH. לא בדיוק Best Practice, אך כפי שציינתי – זה היה לפני הרבה שנים, ומה שהיה נאה אז אינו יאה כיום.באיזשהו שלה הוחלט להעביר את ה-CRM לשרת אחר, וכדי לא לשבש את כל תהליכי ה-ETL שפנו לדטבייס הסמוך (ETL? השתמשנו ב-DTS, למי שתהה כמה זה “לפני הרבה שנים”) יצרו בו בִּמקום טבלאות ה-CRM הישנות Views שפנו דרך Linked Server לשרת החדש. כלומר, אם פעם ה-DTS היה פונה לדטבייס CRM_DB לטבלה Customers_Tbl, כעת הוא פנה לאותו דטבייס...
תגיות: , , ,
תגובה אחת

פעולות DML וטריגרים על Views

יום ראשון, דצמבר 1, 2013

ניצור טבלה סמלית לעריכת נסיונות: If Object_ID('T','U') Is Not Null Drop Table T;Create Table T(ID Int Identity Primary Key, Teur Varchar(10)); ניצור View "פשוט" וננסה להכניס לתוכו נתונים: If Object_ID('V1','V') Is Not Null Drop View V1;Go Create View V1 As Select * From T;Go Insert Into V1(Teur) Values('A');Go Select * From V1; תקין.ננסה עם View עם תנאי שאינו כולל את הערך המוכנס: If Object_ID('V2','V') Is Not Null Drop View V2;Go Create View V2 As Select Teur From T Where Id=0;Go Insert Into V2(Teur) Values('B');Go Select * From V2; הערך אמנם לא מוצג בשליפה, אבל הוא...
אין תגובות