ישום היררכיה (עץ) בעזרת מספרים ראשוניים

יום שלישי, ינואר 17, 2012

הפוסט להלן מציג דרך לממש עץ בעזרת מספרים ראשוניים, תוך שימוש בתכונה שכל מספר יכול להיות מיוצג כמכפלה של מספרים ראשוניים (על ידי פירוק לגורמים). עץ בתורת הגרפים מוגדר כגרף מכוון בו לכל קודקוד יש לכל היותר קודקוד אחד שמחובר אליו בקשת, והוא יכול לתאר מבנים או תהליכים שונים: 1. מערכת היררכית בארגון בה לכל אחד יש מנהל אליו הוא כפוף (זולת המנהל הבכיר ביותר), אם כי למנהל יכולים להיות כפופים מספר עובדים. 2. מבנה דוח כספי מורכב. למשל- מאזן מחולק לנכסים ולהתחייבויות והון עצמי; ההתחייבויות מחולקות להתחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך; התחייבויות לזמן קצר כוללות לקוחות, שכר עובדים,...
אין תגובות