ממוצע משוקלל

יום שבת, אוקטובר 2, 2010

חישוב ממוצע זו משימה פשוטה למדי, למשל טבלת שורות הזמנה הכוללת פרטים לגבי הפריטים שנמכרו: Use AdventureWorks; Go Select ProductID, Avg(UnitPrice) MehirMemuza From Sales.SalesOrderDetail Group By ProductID Order By ProductID; Go רק רגע- מה עם הכמויות? יש לשקלל גם את הכמויות, שכן אין דינו של מחיר מוצר שהוזמנה יחידה אחת ממנו כדין מחיר מוצר שהוזמנו מאה יחידות ממנו.. גם זה די פשוט- נסכם את מכפלת המחירים בכמויות, ונחלק בסכום הכמויות: Select ProductID, Sum(OrderQty*UnitPrice)/Sum(OrderQty) MehirMemuza From Sales.SalesOrderDetail Group By ProductID Order By ProductID; Go
אין תגובות

סטטיסטיקה על עמודות לא מאונדקסות

יום רביעי, ספטמבר 15, 2010

SQL Server שומר מידע סטטיסטי לגבי עמודות בטבלאות: בדרך כלל, בעת שמתבצעת לראשונה שליפה עם תנאי Where על עמודה-המערכת מחשבת סטטיסטיקה לגביה, ועושה בה שימוש בהמשך ליעול השליפות. הסטטיסטיקה היא מידע לגבי התפלגות הנתונים לפי טווחים, כלומר- היסטוגרמה (לא גרף אלא טבלה שניתנת לתיאור גרפי כהיסטוגרמה), ובה עד 200 שורות. אלו לא הנתונים המדוייקים – בשביל זה יש טבלה – אלא תצוגה סיכומית שמאפשרת להעריך כיצד הנתונים מפוזרים. למשל- אם יש טבלת עובדים ובה עמודת גובה, הסטטיסטיקה תאפשר למערכת לדעת שמעט עובדים יכולים להיות בגובה 200 ס"מ, ושמספר רב של עובדים הם בין 160 ס"מ ל-170 ס"מ. כמובן שהמערכת אינה פטורה...