אופציית Multi-Value ב-Reporting Services

יום ראשון, אוקטובר 3, 2010

כשיוצרים דוח ב-SSRS ניתן להגדיר פרמטרים כך שבדוח עצמו יופיע תיבת טקסט שיש להזין לה ערך או קומבו שיש לבחור ממנו ערך, ובהתאם לכך ירוץ הדוח: Select * From sys.objects Where schema_id=@S; במקרה זה מדובר בפילטר פשוט, ובהגדרת הפרמטרים ניתן לקבוע כיצד יבחר ערך מתאים. מסך הגדרת הפרמטרים כולל גם אפשרות Multi-Value: ניתן יהיה לבחור ערך אחד או יותר מתוך הרשימה: במקרה כזה (אם נבחר ב-Multi Value)- יש לשנות את השליפה הנ"ל לשליפה הבאה: Select * From sys.objects Where schema_id In (@S); הסינטקס הזה לכאורה שגוי- נסו להריץ את הקוד הבא ותקבלו שגיאה מכיוון שבעמודה schema_id יש מספרים ו-S@ הוא...
אין תגובות

השוואה בין SSIS ואינפורמטיקה

יום ראשון, יולי 18, 2010

כלי ETL (ראשי תיבות של Extract Transform Load) הפכו פופולריים מאוד בעשר השנים האחרונות, בעיקר בתחום ה-BI בכל מה שקשור להקמת Data Warehouse (להלן- DWH). למי שלא מכיר- מדובר בכלי פיתוח ויזואליים שנועדו בראש ובראשונה להעביר כמויות גדולות של נתונים מסביבה אחת לאחרת, ובאופן טבעי הם קשורים לבניית DWH שהוא בסיס נתונים המרכז נתונים ממערכות המידע השונות בארגון ומאפשר להפיק דוחות ניהוליים הפונים למקור אחד, ליצור "אמת אירגונית" אחת בשעה שהמערכות השונות אינן מסונכרנות זו עם זו. לפיכך לכלי ETL יש מספר מאפיינים: 1. אלו כלים ויזואליים בהם ניתן לראות מה...

קיבוץ נתונים

יום רביעי, יולי 14, 2010

לא, לא מדובר בהתיישבות העובדת, אלא באופציות כדוגמת Group By והשימושים השונים בהן. השימוש ב-Group By אמור להיות מוכר לכל מי שמכיר SQL גם ברמה בסיסית: Use AdventureWorks; Go Select uid, type, parent_obj, sysstat, Max(crdate) Mx_crdate, Count(name) Cnt_name From sys.sysobjects --Where crdate>='20100101' Group By uid, type, parent_obj, ...