הנפה של ארטוסתנס

יום שישי, אוגוסט 27, 2010

הנפה של ארסטותנס היא אלגוריתם למציאת כל המספרים הראשוניים מ-2 ועד לערך שנקבע מראש: 2 הוא הראשוני הראשון ולכן נמחק את כל המספרים שמתחלקים ב-2 המספר הכי קטן מעל 2 הוא ,3 מכאן שהוא ראשוני, ולכן נמחק את כל המספרים שמתלקים ב-3 המספר הכי קטן מעל 3 הוא 5 (4 כבר נמחק בתור כפולה של 2) ולכן נמחק את כל כפולותיו.. כך ממשיכים עם כל הרשימה, כשלמעשה מספיק להמשיך עד לשורש של הערך המקסימלי ברשימה.. נכין טבלת מספרים מאונדקסת מ-2 ועד 1,000,000: If Object_Id('T_Misparim') Is Not Null Drop Table T_Misparim; Go Declare @N Int=1000000; With T As (Select 2 Mispar Union All Select Mispar+1 From ...