סוגי נעילות: Shared Lock, Update Lock, Exclusive Lock

יום שישי, יולי 26, 2013

Exclusive Lock – נעילה בזמן עדכון טבלה. העדכון נועל אותה, וכל שאר היישומים אינם יכולים לגשת אליה עד שהעדכון יסתיים. Shared Lock – נעילה לזמן קצר ביותר במהלך ביצוע ה-Select שנועד למצוא אילו שורות לשנות. למשל- שתי פקודות Update נשלחות בו זמנית, שתיהן מפעילות Shared Lock על הטבלה, ומחפשות את השורות הרלוונטיות. כל אחת מהן מונעת מזולתה לעדכן את הטבלה.לא ניתן לעדכן בשלב זה (כשהאחת מחפשת ונועלת- השניה לא יכולה לעדכן), אך כן ניתן לחפש (כשהאחת מחפשת ונועלת- גם השניה יכולה לחפש ולנעול). Update Lock – כאשר שתי פקודות ניגשות לטבלה בו זמנית – שתיהן מפעילות עליה...
אין תגובות