הצגת סטים בלתי תלויים במבנה טבלאי מאוחד

יום שלישי, ינואר 11, 2011

הכותרת המעט מסורבלת של הפוסט מתייחסת לשאלה ששאל הרב דוט נט: כיצד מאחדים את הסט 1 2 3 4 עם הסט A B C D לסט מאוחד 1,A 2,B 3,C 4,D והתשובה הנכונה כעקרון שהוא הציג היא למספר כל סט באמצעות Row_Number ולבצע Join בינהם. נכון כעקרון מכיוון שמדובר במקרה פרטי בו יש שני סטים בלבד, ואורכם זהה; אבל מה יקרה אם יהיו יותר סטים ואורכם לא זהה? נניח שאנחנו מעוניינים להציג סט בו בעמודה אחת יופיעו הטבלאות, בעמודה השניה ה-Views,...
אין תגובות

קיבוץ נתונים

יום רביעי, יולי 14, 2010

לא, לא מדובר בהתיישבות העובדת, אלא באופציות כדוגמת Group By והשימושים השונים בהן. השימוש ב-Group By אמור להיות מוכר לכל מי שמכיר SQL גם ברמה בסיסית: Use AdventureWorks; Go Select uid, type, parent_obj, sysstat, Max(crdate) Mx_crdate, Count(name) Cnt_name From sys.sysobjects --Where crdate>='20100101' Group By uid, type, parent_obj, ...