אופציית Multi-Value ב-Reporting Services

יום ראשון, אוקטובר 3, 2010

כשיוצרים דוח ב-SSRS ניתן להגדיר פרמטרים כך שבדוח עצמו יופיע תיבת טקסט שיש להזין לה ערך או קומבו שיש לבחור ממנו ערך, ובהתאם לכך ירוץ הדוח: Select * From sys.objects Where schema_id=@S; במקרה זה מדובר בפילטר פשוט, ובהגדרת הפרמטרים ניתן לקבוע כיצד יבחר ערך מתאים. מסך הגדרת הפרמטרים כולל גם אפשרות Multi-Value: ניתן יהיה לבחור ערך אחד או יותר מתוך הרשימה: במקרה כזה (אם נבחר ב-Multi Value)- יש לשנות את השליפה הנ"ל לשליפה הבאה: Select * From sys.objects Where schema_id In (@S); הסינטקס הזה לכאורה שגוי- נסו להריץ את הקוד הבא ותקבלו שגיאה מכיוון שבעמודה schema_id יש מספרים ו-S@ הוא...
אין תגובות

כיצד להריץ שאילתת SQL לשליפת נתונים מה-OLAP

יום שישי, ינואר 1, 2010

לפני מספר שנים עבדתי על מערכת דוחות ב-Reporting Services שהתבססה על קוביות OLAP. אחד הדוחות היה מאוד מורכב ולא ניתן היה לבצע אותו בעזרת MDX (כלומר- שליפה מקוביית ה-OLAP), ונאלצנו בלתי ברירה להתבסס על טבלת ה-Fact  שב-SQL Server (טבלת המקור של הקוביה). זה יצר בעייה חדשה: ב-OLAP מומשה מערכת הרשאות שאיפשרה למנהל של כל אזור לראות רק את הנתונים של האזור שלו, אבל כל זה לא היה קיים בטבלת ה-Fact, והדוח שיצרנו היה מאפשר לכל אחד לעיין בכל הנתונים.. מה עושים? לבנות מערכת הרשאות מקבילה ב-SQL Server זה בלתי אפשרי- תקציב הפיתוח כבר נוצל, היינו אמורים לסיים בהקדם את הדוחות, ולהקמת מערכת...