פונקציה המחזירה מספר ערכים

יום שבת, פברואר 12, 2011

אני מעוניין בפונקציה שתקבל כפרמטר תאריך לידה, ותחזיר את הגיל (מספר), יום הלידה בשבוע (טקסט), והיום הראשון בשנת הלידה (תאריך). כיצד נעשה זאת? פתרון- באמצעות Table-Valued Function שתחזיר טבלה בת רשומה אחת: Create Function dbo.MyFunc(@D DateTime) Returns Table As Return (Select DateDiff(Year,@D,GetDate()) Age, DateAdd(Day,-DatePart(DayOfYear,@D)+1,@D) YearBegin, ...
אין תגובות