לכידת פלט של SQL דינאמי

יום שני, ספטמבר 13, 2010

אנחנו רוצים לקלוט לתוך משתנה את מספר השורות בטבלה או אולי במשפט SQL, למשל טבלת המערכת sysobjects: Declare @Cnt Int; Select @Cnt=Count(*) From sys.objects; Select @Cnt; Go קל ופשוט! מה נעשה אם נקבל את שם הטבלה בתור משתנה? במקרה זה נצטרך לבנות ולהריץ משפט SQL דינאמי מכיוון שלא ניתן להריץ משפט בסגנון Select Count(*) From @Tbl, ואזי איך נקלוט את התוצאה לתוך משתנה? להלן דוגמה כיצד: Declare @Tbl NVarchar(Max), @SQL NVarchar(Max), @Cnt1 Int; Select @Tbl='sys.objects'; Select @SQL='Select @Cnt2 = Count(*)...
אין תגובות