השוואת ערכים הכוללים Nulls

יום רביעי, יולי 31, 2013

כיצד משווים ערכים? לכאורה בעזרת סימנים כמו = (שווה) או <> (שונה), לא כך? בואו נבדוק בעזרת טבלה לדוגמה: If Object_ID('tempdb..#Tmp','U') Is Not Null Drop Table #Tmp; Create Table #Tmp(I Int Primary Key, A Int Null, B Int Null); Go ...
אין תגובות