פונקציית XIRR לחישוב שיעור תשואה פנימי (שת"פ)

יום שישי, יולי 30, 2010

IRR = Internal Rate Of Return (ובעברית- שת"פ) הוא מדד מקובל לחישוב כדאיות פרוייקט. פרוייקט כלכלי טיפוסי מורכב מהשקעות גדולות בתחילת הדרך וזרם הכנסות בעתיד, ואנחנו מחפשים את שער הריבית התיאורטי הגלום בפרוייקט; כלומר- אם הפרוייקט לא היה אלא תוכנית חסכון בה מפקידים הרבה כסף בהתחלה ונהנים מהכנסות בהמשך – מה היה שער הריבית של אותה תוכנית חסכון שאינה אלא בת דמותו של הפרוייקט הנ"ל. טכנית הכוונה לאותו שער ריבית שעבורו הענ"נ (הערך הנוכחי הנקי, NPV = Net Present Value) הוא 0. משחישבנו את השת"פ – עלינו להשוות אותו לריבית במשק: אם הוא גבוה יותר אזי ההשקעה כדאית (ביחס לאלטרנטיבה), ואם לא-...